16 października 2021

Przybyszewskiego

W zeszłym roku projekt ul. Przybyszewskiego wygrał w głosowaniu budżetu obywatelskiego. Tym samym powstaną tam pasy ruchu dla rowerów umożliwiające bezpieczniejsze poruszanie się rowerem. ZIM ogłosił przetarg! 

Droga rowerowa biegnąca po południowej stronie ul. Przybyszewskiego łącząca skrzyżowanie z al. Rydza-Śmigłego z... próbujemy zgadnąć z czym ;)
Pierwszy fragment drogi powstał przy skrzyżowaniu z al. Rydza-Śmigłego już w 2010 roku, ale nigdy nie był uruchomiony. Istnieje także droga rowerowa za wschód od skrzyżowania z ul. Lodową. W 2013 roku powstaje droga na skrzyżowaniu ul. Lodowej z Przybyszewskiego.