ZIM ogłosił przetargi na wyłonienie wykonawcy prac drogowych przy ul. Pomorskiej. Przy okazji ma powstać infrastruktura rowerowa. Ciekawe czy ktokolwiek będzie z nich korzystał?

Przetarg na skrzyżowanie z Edwarda i Krokusową 
Przetarg na Pomorską w stronę Mileszek 

Przede wszystkim zmianie ma ulec skrzyżowanie ul. Pomorskiej z ul. Edwarda. W tym miejscu zaprojektowano rondo, o które miejscowi radni osiedlowi zabiegali od wielu lat. 

Pomorska Edwarda SOR Niemniej cała infrastruktura rowerowa ogranicza się do tego, że kilkanaście metrów przed i kilkanaście metrów za skrzyżowaniem, odseparowano ruch rowerowy od samochodów. Tylko tyle. Nie zdecydowano się na podłączenie jakiejkolwiek pobliskiej ulicy. 

Dalej na wschód, w miejscu gdzie od dawna zaplanowano obwodnicę Nowosolnej, zaczyna się separacja w postaci 2,5 m szerokości ciągu pieszo-rowerowego. 

PomorskaIglasta1PomorskaIglasta2  PomorskaIglasta3  PomorskaIglasta4  PomorskaIglasta5 

W centrum Mileszek zaprojektowano za to coś takiego. Fantazji nie zabrakło ;) 

PomorskaMileszki1 PomorskaMileszki2 

Firma projektowa odpowiedzialna za tę dokumentację, popełniła w przeszłości kilka projektów w Łodzi. Czy przez tyle lat naprawdę nie mogłaby ona choć trochę się podszkolić w tej materii?