Zarząd Inwestycji Miejskich ogłosił przetarg na modernizację ul. Ogrodowej i Północnej. Oto wizualizacje oraz dokumentacja projektowa

Wizualizacje jakie widzieliśmy do tej pory, zostały uzupełnione o kolejne. Choć w naszym odczuci nadal odbiegają pod wzgędem rowerowym od tego, co faktycznie zostało zaprojektowane. 

 Strona północna ul. PółnocnejPolnocnaWizualizacja1 Strona południowa ul. PółnocnejPolnocnaWizualizacja2
 OPwiz2 OPwiz5 Skrzyżowanie Nowomiejskiej  z Ogrodową i Północną
   
OPwiz1OPwiz4

OPwiz3

   

Wizualizacje te są zgodne z tym co widnieje na stronie UMŁ "Po południowej stronie zostanie wykonany chodnik dla pieszych z dopuszczeniem ruchu rowerowego o szerokości 4,3÷5,3 m. Północna strona od ul. Zachodniej do ul. Nowomiejskiej będzie posiadała ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,5 m. Będzie on oddzielony od jezdni pasem zieleni (3,75 m). Strefy ruchu pieszo-rowerowego zostaną wykonane z kostki kamiennej. Od ul. Nowomiejskiej do ul. Franciszkańskiej chodnik wraz ze ścieżką rowerową (nawierzchnia asfaltowa) będzie szeroki na 2 m i oddzielony będzie od jezdni 2,5 m pasem zieleni.

Jednak według przesłanych nam projektów, na całym odcinku nie powstanie separowana droga dla rowerów, a jedynie asfaltowy ciąg pieszo-rowerowy po stronie parku (północnej). Jest to o tyle dziwne, że droga dla rowerów powinna znajdować się akurat po przeciwnej stronie (południowej) tam gdzie są liczne punkty docelowe - kamienice, sklepy oraz ul. Wschodnia i Solna. Ruch po stronie parku mógł być z całym powodzeniem puszczony środkiem parku - z dala od zgiełku ulicy w otoczeniu zieleni. Stało się jednak inaczej. 

Począwszy od skrzyżowania z ul. Zachodnią (gdzie zbudowany jest już przejazd łączący się z pałacem Poznańskiego), ma zostać zbudowany ciąg pieszo rowerowy. Dotychczasowy chodnik zniknie na rzecz jezdni, a nowy trakt pieszo rowerowy zostanie przesunięty za drzewa i krzewy (których część zostanie wycięta). 

OgrodowaPolnocna1
 Na skrzyżowaniu z ul. Nowomiejską pojawić się mają przejazdy dla rowerów. Problem (opisany w osobnym artykule) jest taki, że skierują one cały ruch rowerowy na chodniki w kierunku placu Wolności - nie uwzględniono żadnych zjazdów. Dalej na wschód, także za skrzyżowaniem z Nowomiejską, pozostaje ciąg pieszo-rowerowy po stronie parku. 

OgrodowaPolnocna2

Obawialiśmy się, co zostanie utworzone na skrzyżowaniu z ul. Wschodnią. Tu także pojawią się dwa przejazdy dla rowerów łączące park z ul. Wschodnią, ale tu także nie widać żadnej przemyślanej koncepcji sprowadzania jadących rowerami z chodników na jezdnię. Tym bardziej, że ul. Wschodnia stanie się ulicą dwukierunkową. 
OgrodowaPolnocna3

Wzdłuż krańcówki tramwajowej aż do skrzyżowania z ul. Franciszkańską ma być ciąg pieszo-rowerowy. Na samym skrzyżowaniu z ul. Franciszkańską ma powstać przejazd dla rowerów w kierunku parku Helenów oraz jeden przejazd dla jadących w kierunku ul. Kilińskiego. 
OgrodowaPolnocna4

Na tym ten projekt się kończy. Nie wiadomo co powstanie dalej na wschód, nie wiadomo czy będzie przejazd łączący ul. Kilińskiego z Franciszkańską po wschodniej stronie. 
OgrodowaPolnocnaLegenda

Kolejny raz mamy do czynienia z sytuacją, kiedy opinia publiczna dowiaduje się o szczegółach na takim etapie, że niestety niemożliwym jest nanoszenia zmian. Jedyne o co możemy jeszcze apelować, to aby urzędnicy przez spisaniem koncepcji najpierw zasięgnęli języka u użytkowników dla których ponoć to wykonują.

Jednocześnie pojawia się kwestia drzew, które projektant uznał, że nie zasługują na pozostawienie. Widać to szczególnie w rejonie pętli tramwajowej. 
PolnocnaDrzewa

{hb}