Zarząd Dróg i Transportu wyłonił wykonawcę dokumentacji projektowych na drogi rowerowe dla kilku dróg rowerowych

Jest to zamówienia uzupełniające w zakresie części: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 (przetargu ze stycznia 2012 roku - kliknij). Firmą, która została wybrana z wolnej ręki za kwotę 155 400,00 zł jest POLSKA INŻYNIERIA Sp. z o.o.,, ul. Nowogrodzka 62B lok. 19, 02-002 Warszawa.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

część 3 zamówienia:

1) ul. Legionów – ul. Konstantynowska na odc. od al. Włókniarzy do al. Unii Lubelskiej, wraz z przejazdami rowerowymi na skrzyżowaniu al. Unii Lubelskiej i ul. Konstantynowskiej (wlot południowy i zachodni) - (ok. 345m):
- wydłużenie drogi rowerowej wzdłuż ul. Konstytucyjnej i Unii Lubelskiej o 75 m,
- wydłużenie zjazdu na al. Unii Lubelskiej o 10 m,

2) ul. Drewnowska na odc. od al. Włókniarzy do al. Unii Lubelskiej, wraz z połączeniem z drogą rowerową wymienioną w punkcie 7) – (ok. 590m):
- wydłużenie drogi rowerowej wzdłuż ul. Drewnowskiej i ul. Solec o 75 m,
- przejazd przez ul. Solec o dł. 10 m.

3) ul. Zgierska na odc. od ul. Pojezierskiej do ul. Kniaziewicza, wraz z przejazdem rowerowym przez ul. Pojezierską przy ul. Zgierskiej i na skrzyżowaniu ul. Zgierskiej i ul. Kniaziewicza (wlot południowy i wschodni) – (ok. 335m):
- połączenie drogi rowerowej z ul. M Piotrowiczowej o dł. 10 m,
- wydłużenie drogi rowerowej za ul. Pojezierską o 10 m.

4) ul. Srebrzyńska na odc. od ul. Jarzynowej do ul. Solec/ul. Biegunowej, wraz z przejazdami rowerowymi przez ul. Jarzynową i ul. Biegunową – (ok. 400m):
- wydłużenie drogi rowerowej wzdłuż ul. Wieczność i do parku o 50 m, 
- przejazd przez ul. Srebrzyńską i wydłużenie drogi wzdłuż ul. Jarzynowej o 45 m.

5) al. Unii Lubelskiej na odc. od ul. Drewnowskiej/ ul. Solec do ul. Srebrzyńskiej, wraz z przejazdem przez ul. Srebrzyńską – (ok. 380m):
- wydłużenie drogi rowerowej wzdłuż ul. Solec o 40 m,
- przejazd przez ul. Jarzynową o dł. 10 m,
- wydłużenie drogi za ul. Srebrzyńską o 25m.

6) ul. Drewnowska między ul. Stolarską a przejściem dla pieszych przy ul. Drewnowskiej 110 – (ok. 480m):
- wydłużenie drogi rowerowej o 25 m i przejazd przez ul. Stolarską.

część 5 zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej na odcinek drogi rowerowej wzdłuż ulicy Rydza-Śmigłego od alei Piłsudskiego do ulicy Broniewskiego:
- wydłużenie drogi rowerowej wokół ronda Broniewskiego i 4 przejazdy z sygnalizacją świetlną o dł. 450 m, 
- dodatkowy przejazd przez ul. Rydza Śmigłego przy ul. Grota Roweckiego o dł. 70 m wraz z sygnalizacją świetlną.

część 6 zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej na odcinek drogi rowerowej wzdłuż ulicy Pabianickiej od alei Jana Pawła II do ulicy Cieszyńskiej:
- dodatkowy przejazd przez ul. Cieszyńską o dł. 20 m,
- dodatkowy przejazd przez ul. Pabianicką przy ul. Cieszyńskiej o dł. 40 m,
- dodatkowy przejazd przez ul. Pabianicką przy ul. Sanockiej o dł. 80 m.

część 7 zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej na odcinek drogi rowerowej wzdłuż ulic Rzgowskiej i Granicznej, od ulicy Broniewskiego do ulicy Chóralnej, od ulicy Świętego Wojciecha do opracowania trasy Górna, od opracowania trasy Górna do ulicy Granicznej 62, z dojazdem do stacji kolejowej Łódź Chojny:
- dodatkowy przejazd przez ul. Rzgowską przy ul. Broniewskiego o dł. 40 m z sygnalizacją świetlną.

część 8 zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej na odcinek drogi rowerowej wzdłuż ulicy Zielonej od alei Włókniarzy do placu Hallera, z dojazdem do ulicy 6 Sierpnia:
- wydłużenie drogi rowerowej wzdłuż ul. 6 Sierpnia o 30 m i dodatkowy przejazd przez ul. Żeligowskiego z sygnalizacją świetlną.

część 9 zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej na odcinek drogi rowerowej wzdłuż ulic Żeromskiego i alei Politechniki od alei Mickiewicza do ronda Lotników Lwowskich:
- dodatkowy przejazd rowerowy przez al. Politechniki przy ul. Wróblewskiego o dł. 45 m wraz z sygnalizacją świetlną,
- dodatkowy przejazd rowerowy przez al. Politechniki przy ul. Radwańskiej o dł. 45 m wraz z sygnalizacją świetlną.

część 11 zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej na odcinek drogi rowerowej wzdłuż ulicy Warszawskiej od ulicy Łagiewnickiej do ulicy Wałbrzyskiej (modernizacja istniejącej drogi rowerowej):
- dodatkowy przejazd przez ul. Warszawską o dł. 15m,

część 12 zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej na odcinek drogi rowerowej wzdłuż ulicy Zgierskiej od ulicy Biegańskiego do alei Sikorskiego wraz z koncepcją budowy ulicy dwujezdniowej:
- zmiana przebiegu drogi rowerowej na całej długości 1850m wraz z sygnalizacją świetlną na jednym przejeździe,
- dodatkowe 2 przejazdy rowerowe wokół ronda Biłyka o dł. 150 m wraz z sygnalizacjami świetlnymi,
- przejazd przez ul. Zgierską przy ul. Czereśniowej o dł. 30 m wraz z sygnalizacją świetlną,

część 13 zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej na odcinek drogi rowerowej wzdłuż alei Mickiewicza od alei Kościuszki do alei Włókniarzy, po północnej stronie:
- druga odnoga drogi rowerowej przy al. Włókniarzy o dł. 40 m.

część 14 zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej na odcinek drogi rowerowej wzdłuż alei Bandurskiego, Mickiewicza i Piłsudskiego, od ulicy Krzemienieckiej do ulicy Kopcińskiego (modernizacja istniejącej drogi rowerowej):
- zmiana przebiegu drogi rowerowej na odcinku ul. Wodna – Wysoka (zmiana odwodnienia) o dł. 160m,
- dodatkowy chodnik w parku od al. Jana Pawła II do ul. Żeromskiego o dł. 450 m.

część 15 zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej na odcinek drogi rowerowej wzdłuż ulicy Okólnej od granic Miasta z miastem Zgierz do ulicy Łagiewnickiej wraz rozwiązanie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Okólna –Droga Krajowa nr 71:
- wydłużenie drogi rowerowej za ul. Łagiewnicką o 60 m.