Zarząd Dróg i Transportu ogłosił przetarg podzielony na 15 części. Każda z nich to część składowa łączenia istniejących fragmentów dróg rowerowych

Na stronie ZDiT pojawiło się ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowych na drogi rowerowe. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 15 części i dopuszcza składanie oferty na dowolną ilość część zamówienia. Wykonawców poszczególnych odcinków mamy szansę poznać 23 lutego, bo właśnie tego dnia nastąpi otwarcie ofert. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać każdą z części niniejszego przedmiotu zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia 31 lipca 2012 roku. Kiedy nastąpi wykonanie tych projektów, jeszcze nie wiadomo. 

Część 1 zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowych na przejazdy rowerowe wraz z sygnalizacją świetlną z brakującymi odcinkami dojazdowymi dróg rowerowych w następujących lokalizacjach:

 • a) al. Mickiewicza – ul. Łąkowa – wlot północny i zachodni 
 • b) ul. Konstantynowska – ul.  Krakowska – ul.  Krzemieniecka – wlot północny i wlot zachodni
 • c) al. Włókniarzy przy ul. Żubardzkiej – przejście wyizolowane
 • d) ul. Zgierska przy ul. Stefana – przejście wyizolowane
 • e) ul. Zgierska – ul. Julianowska – wlot południowy
 • f) ul. Łagiewnicka – ul. Julianowska – wlot południowy
 • g) ul. Zachodnia przy Manufakturze – przejście wyizolowane
 • h) ul. Julianowska przy Żarnowcowej - przejście wyizolowane
 • i) al. Mickiewicza – al. Kościuszki – wlot zachodni i wlot północny
 • j) ul. Zgierska przy ul. Dolnej wraz z łącznikiem do ślepej drogi z parkingiem znajdującej się przed rynkiem
 • k) ul. Kopcińskiego przy ul. Jaracza – wlot zachodni i wlot północny wraz z łącznikiem w kierunku ul. Matejki
 • l) ul. Wujaka przy ul. Puszkina – wlot wschodni
 • ł) al. Włókniarzy przy ul. Lutomierskiej i Wielkopolskiej – wlot północny
 • m) ul. Sienkiewicz na przedłużeniu al. Schillera – połączenie z parkiem Sienkiewicza

Część 2 zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowych na przejazdy rowerowe wraz z brakującymi odcinkami dojazdowymi dróg rowerowych w następujących lokalizacjach:

 • a) ul. Nowomiejska – przeprowadzenie drogi rowerowej przez ul. Nowomiejską na wysokości głównych alejek parkowych Parku Staromiejskiego 
 • b) ul. Warszawska przy ul. Wycieczkowej
 • c) al. Włókniarzy przy ul. 11 Listopada wraz z dojazdem od skrzyżowania ulic 11 Listopada i Niezapominajki
 • d) 2 przejazdy na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Lodowej (w związku z tym, że droga rowerowa przechodzi tam z narożnika północno-zachodniego na południowo-wschodni)
 • e) przejazd przez ul. Transmisyjną przy Rokicińskiej
 • f) ul. Warszawska – ul. Łagiewnicka – wlot wschodni
 • g) ul. Pomorska przy ul. Lumumby – wlot wschodni
 • h) ul. Lumumby przy ul. Pomorskiej – wlot północny
 • i) ul. Zgierska przy ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus
 • j) ul. Źródłowa na połączeniu parku Helenów z parkiem Ocalałych

Część 3 zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowych na odcinki dróg rowerowych w następujących lokalizacjach:

 • 1) ul. Legionów – ul. Konstantynowska na odcinku od al. Włókniarzy do al. Unii Lubelskiej, wraz z przejazdami rowerowymi na skrzyżowaniu al. Unii Lubelskiej i ul. Konstantynowskiej (wlot południowy i zachodni) - (ok. 345 m)
 • 2) ul. Brzezińska na odcinku od ul. Brzezińskiej 3 do ul. Śnieżnej, wraz z przejazdem rowerowym przez ul. Śnieżną i połączeniem z istniejącą drogą rowerową po wschodniej stronie skrzyżowania ul. Brzezińskiej i ul. Śnieżnej – (ok. 155 m) Opracowanie dokumentacji projektowych na drogi rowerowe. 
 • 3) ul. Drewnowska na odcinku od al. Włókniarzy do al. Unii Lubelskiej, wraz z połączeniem z drogą rowerową wymienioną w punkcie 7) – (ok. 590 m)
 • 4) ul. Piotrkowska na odcinku od pl. Niepodległości do ul. Sieradzkiej, wraz z wyjazdem z parku Legionów i przejazdem rowerowym przez ul. Sieradzką – (ok. 220 m)
 • 5) ul. Zgierska na odcinku od ul. Pojezierskiej do ul. Kniaziewicza, wraz z przejazdem rowerowym przez ul. Pojezierską przy ul. Zgierskiej i na skrzyżowaniu ul. Zgierskiej i ul. Kniaziewicza (wlot południowy i wschodni) – (ok. 335 m)
 • 6) ul. Srebrzyńska na odcinku od ul. Jarzynowej do ul. Solec/ul. Biegunowej, wraz z przejazdami rowerowymi przez ul. Jarzynową i ul. Biegunową – (ok. 400 m)
 • 7) al. Unii Lubelskiej na odcinku od ul. Drewnowskiej/ ul. Solec do ul. Srebrzyńskiej, wraz z przejazdem przez ul. Srebrzyńską – (ok. 380 m)
 • 8) ul. Drewnowska między ul. Stolarską a przejściem dla pieszych przy ul. Drewnowskiej 110 – (ok. 480 m)
 • 9) ul. Rudzka – ul. Przestrzenna na odcinku od ul. Farnej do ul. Starorudzkiej

Część 4 zamówienia: 
Opracowanie dokumentacji projektowej na odcinek drogi rowerowej wzdłuż ulicy Aleksandrowskiej od ulicy Wareckiej do ulicy Szczecińskiej.

Część 5 zamówienia: 
Opracowanie dokumentacji projektowej na odcinek drogi rowerowej wzdłuż ulicy Rydza-Śmigłego od alei Piłsudskiego do ulicy Broniewskiego

Część 6 zamówienia: 
Opracowanie dokumentacji projektowej na odcinek drogi rowerowej wzdłuż ulicy Pabianickiej od alei Jana Pawła II do ulicy Cieszyńskiej

Część 7 zamówienia: 
Opracowanie dokumentacji projektowej na odcinek drogi rowerowej wzdłuż ulic Rzgowskiej i Granicznej, od ulicy Broniewskiego do ulicy Chóralnej, od ulicy Świętego Wojciecha do opracowania trasy Górna, od opracowania trasy Górna do ulicy Granicznej 62, z dojazdem do stacji kolejowej Łódź Chojny

Część 8 zamówienia: 
Opracowanie dokumentacji projektowej na odcinek drogi rowerowej wzdłuż ulicy Zielonej od alei Włókniarzy do placu Hallera, z dojazdem do ulicy 6 Sierpnia

Część 9 zamówienia: 
Opracowanie dokumentacji projektowej na odcinek drogi rowerowej wzdłuż ulic Żeromskiego i alei Politechniki od alei Mickiewicza do ronda Lotników Lwowskich

Część 10 zamówienia: 
Opracowanie dokumentacji projektowej na odcinek drogi rowerowej wzdłuż ulic Północnej, Źródłowej, Kopcińskiego od ulicy Franciszkańskiej do ulicy Jaracza, z dojazdem do ulicy Uniwersyteckiej. Opracowanie dokumentacji projektowych na drogi rowerowe. 

Część 11 zamówienia: 
Opracowanie dokumentacji projektowej na odcinek drogi rowerowej wzdłuż ulicy Warszawskiej od ulicy Łagiewnickiej do ulicy Wałbrzyskiej (modernizacja istniejącej drogi rowerowej)

Część 12 zamówienia: 
Opracowanie dokumentacji projektowej na odcinek drogi rowerowej wzdłuż ulicy Zgierskiej od ulicy Biegańskiego do alei Sikorskiego wraz z koncepcją budowy ulicy dwujezdniowej

Część 13 zamówienia: 
Opracowanie dokumentacji projektowej na odcinek drogi rowerowej wzdłuż alei Mickiewicza od alei Kościuszki do alei Włókniarzy, po północnej stronie

Część 14 zamówienia: 
Opracowanie dokumentacji projektowej na odcinek drogi rowerowej wzdłuż alei Bandurskiego, Mickiewicza i Piłsudskiego, od ulicy  Krzemienieckiej do ulicy Kopcińskiego (modernizacja istniejącej drogi rowerowej)

Część 15 zamówienia: 
Opracowanie dokumentacji projektowej na odcinek drogi rowerowej wzdłuż ulicy Okólnej od granic Miasta z miastem Zgierz do ulicy Łagiewnickiej wraz rozwiązanie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Okólna – Droga Krajowa nr 71