Droga rowerowa wzdłuż al. Politechniki i ul. Żeromskiego pomyślana jest głównie ze względu na zrowerowanych studentów tej łódzkiej szkoły wyższej. Rowerówka połączy istniejącą DDR W-Z wzdłuż al. Mickiewicza z rondem Lotników Lwowskich. Na najważniejszym odcinku, droga rowerowa będzie po obu stronach ulicy

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Żeromskiego i alei Politechniki od alei Mickiewicza do ronda Lotników Lwowskich w Łodzi. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie do 31 sierpnia 2014 r.

Zakres robót obejmuje: 

  • Budowę drogi rowerowej na długości łącznie 3150 m.
  • Przebudowę chodnika wzdłuż projektowanej drogi rowerowej,
  • Przebudowę sygnalizacji świetlnej oraz dostosowanie jej do ruchu rowerowego,
  • Przebudowę infrastruktury podziemnej,
  • Przebudowę odwodnienia w zakresie przesunięcia wpustów,
  • Wycinkę drzew kolidujących z planowaną inwestycją,
  • Usunięcie kiosków kolidujących z planowaną inwestycją,
  • Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

 (foto:commons)

Przebieg drogi dla rowerów 
Dokładny przebieg można zobaczyć na RowerowaLodz.pl/mapa 

Zaczynając od strony północnej przy skrzyżowaniu z al. Mickiewicza: rowerówka zaczyna się jedynie po stronie zachodniej (przy paku) i będzie szerokości 3 metrów. Już na skrzyżowaniu z ul. Radwańską, przejazdy będą po wszystkich stronach skrzyżowania, a dodatkowo po wschodniej stronie pojawi się druga nitka rowerówki. Jej jeden "sięgacz" będzie doprowadzony do wjazdu na teren kampusu PŁ obok budynku katedry technologii maszyn od strony ul. Żeromskiego.
Droga dla rowerów pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Radwańską a ul. Wróblewskiego będzie biegła po obu stronach al. Politechniki. Obie nitki będą miały po dwa metry szerokości. Także na przecięciu z ul. Wróblewskiego przejazdy rowerowe będą po wszystkich 4 krawędziach skrzyżowania. 
W dalszym odcinku południowym, droga rowerowa znowu będzie biegła po zachodniej stronie al. Politechniki i będzie miała szerokość 3 metrów. I tak do skrzyżowania z ul. Obywatelską. 
Za tą ulicą, droga dla rowerów będzie szeroka na 2,5 metra, zaś newralgicznym miejscem będzie przejazd obok stacji benzynowej, gdzie z uwagi na bardzo małą ilość miejsca zdecydowano się na fragment ciągu pieszo-rowerowego. Skończy się on na skrzyżowaniu z ul. Nad Jasienie. 
Dalej na południe droga dla rowerów będzie miała już 2 metry szerokości aż do ronda Lotników Lwowskich. 
Na rondzie zaplanowano dwa wyprowadzenia. Jedna odnoga pobiegnie na wschód w kierunku parku Słowackiego, zaś drugie w kierunku południowym pod przyszłą planowaną rowerówkę wzdłuż ul. Pabianickiej (na odcinku rondu Lotników Lwowskich - al. Jana Pawła II).