Zarząd Dróg i Transportu ogłosił zamówienie uzupełniające, w ramach którego jeszcze w tym roku powstanie rowerówka łącząca budowane wzdłuż al. Politechniki i trasy Górnej 

Nowa droga połączy budowaną trasę Górną z al. PolitechnikiBudowa drogi dla rowerów – zamówienie uzupełniające. Zwiększenie zakresu robót budowlanych budowy drogi rowerowej o odcinek ulicy Pabianickiej od al. Jana Pawła II do ul. Cieszyńskiej:

 • 1) Budowa drogi rowerowej o długości 1000 m,
 • 2) Przebudowa odcinków chodnika wzdłuż projektowanej drogi rowerowej,
 • 3) Przebudowa kanalizacji sygnalizacji świetlnej,
 • 4) Przebudowa odwodnienia w zakresie przesunięcia wpustów,
 • 5) Regulacja wysokości posadowienia istniejących telekomunikacyjnych studni kablowych,
 • 6) Wykonanie zieleńców,
 • 7) Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Zmiany zakresu robót budowlanych budowy drogi rowerowej wzdłuż ul. Żeromskiego i al. Politechniki od al. Mickiewicza do ronda Lotników Lwowskich :

 1. Zwiększenie zakresu prac wynikających z dostosowania projektu do potrzeb osób słabowidzących zgodnie z normą DIN 32984 – płytki wskaźnikowe,
 2. Rozgraniczenie ścieżki ciągu pieszego od rowerowego
 3. Zwiększenie zakresu prac po wprowadzeniu zmian projektowych dotyczących przejazdów przez tory tramwajowe.
  Wykonanie dodatkowych nawierzchni wynikających ze zmian projektowych – dotyczy peronów autobusowych.

Wykonawca, któremu udzielono zamówienia, to ten sam który wykonuje prace budowlane na odcinku Politechniki: KRAL Sp. z o. o.; ul. Marii Skłodowskiej Curie 12/14 90-505 Łódź.