Po wielu tygodniach nareszcie oddano ostatni odcinek drogi dla rowerów wybudowanej wzdłuż al. Politechniki i ul. Żeromskiego

Widok skrzyżowania z ul. Radwańską w piątek 23 stycznia 2015Można powiedzieć, że nareszcie doczekaliśmy się najbardziej kluczowego odcinek drogi dla rowerów. Łączy on bowiem istniejącą i najbardziej obciążoną rowerowo drogę rowerową W-Z wzdłuż al. Mickiewicza wzdłuż terenów kampusu Politechniki Łódzkiej przez rondo Lotników Lwowskich i dalej ul. Pabianicką do trasy Górnej i al. Jana Pawła II. 

Sytuacja z tą drogą dla rowerów była o tyle dziwna, że od ponad miesiąca była ona ukończona, a jedyne czego brakowało to odsłonięcie znaków pionowych i zabranie barierek na skrzyżowaniu z ul. Radwańską. 

Widok od strony al. Mickiewicza przy parku Poniatowskiego w sobotę 24 stycznia 2015Początkowo ZDiT zapowiadał, że ta droga dla rowerów zostanie oddana do użytku na nowy rok... akademicki. Mijały kolejne tygodnie, minął nowy rok kalendarzowy i niebezpiecznie zaczęliśmy zbliżać się do nowego roku chińskiego. Jednak na ostatniej komisji do spraw transportu rady miejskiej w Łodzi, uzyskując zgodę przewodniczącego komisji, zapytaliśmy przedstawicieli ZDiT oraz UMŁ kiedy w końcu zostanie ta droga dla rowerów otwarta? Padła odpowiedź, że w piątek (23 stycznia), jednak przez cały weekend się nie udało.
Ale z początkiem nowego tygodnia... 26 stycznia 2015 roku

">

Nareszcie otwarta i co ważne - odśnieżona! 

{hb}