Tytuł w Gazecie Wyborczej brzmi tak, jakby to przez budowę drogi dla rowerów musiano wyciąć drzewa. Nie, wycięto je bo dla decydujących zachowanie drzew było mniej ważne niż lanie betonu

Z tytułu artykułu "Kolejne drzewa w Łodzi pójdą do wycinki. Powód? Kolidują m.in. z drogą rowerową" można odnieść wrażenie, że to przez budowę drogi dla rowerów wzdłuż modernizowanej ul. Obywatelskiej, będzie trzeba wyciąć rosnące tam drzewa. Przypatrzmy się dokumentacji projektowej i zaznaczonymi drzewami do wycięcia. 

Zacznijmy od początku: czyli kto zlecił opracowanie oraz kto je wykonał. Poniższe fragmenty będą częścią tego szerokiego opracowania (kliknij aby przeczytać całość 86 MB).

ObywatelskaDrzewaProjektant

Z ogólnej liczby 193 zinwentaryzowanych drzew, do wycinki przeznaczono 34. Jako przyczynę usunięcia wskazuje się "kolizję", czyli projektant zaplanował w miejscu drzewa rodzaj infrastruktury. I są podane trzy rodzaje kolizji. Te z planowaną jezdnią to przyczyna wycięcia 13 drzew, 12 rośnie w miejscu zaprojektowanego chodnika, zaś 9 to miejsce gdzie ma powstać droga dla rowerów. 

Poniżej prezentujemy te fragmenty modernizowanej ul. Obywatelskiej, na której wskazano drzewa do usunięcia. 

Północny wlot skrzyżowania (docelowo ronda) u zbiegu ul. Nowe Sady z ul. Obywatelską 

Obywatelska Nowe Sady drzewa

Kolejnym miejscem jest przystanek autobusowy na wysokości nr 108. Zaplanowano tam zatokę autobusową. Za zaś wymusza odgięcie chodnika i drogi dla rowerów - akurat w miejsce gdzie rosną dwa ogromne drzewa (link), tak jakby nie dało się przesadzić kilku mniejszych drzewek rosnących tuż obok. Zatem w tabeli wpisano przyczynę "kolizję z drogą dla rowerów" ale widać, że można było uniknąć wycinki na dwa sposoby - rezygnacja z zatoki autobusowej, albo przesadzenie mniejszych drzewek i poprowadzenie tamtędy drogi dla rowerów.

Obywatelska drzewa zatoka 1

Kolejnym przykładem że to budowa zatoki autobusowej jest powodem wycinki drzewa, jest przystanek w okolicy skrzyżowania z ul. Laskowicką (link). Co ciekawe, miejsca na umożliwienie dojechania rowerem do ul. Laskowickiej już nie przewidziano.

Obywatelska drzewa zatoka 2

Kawałek dalej przy skrzyżowaniu z ul. Elektronową, postanowiono pozbyć się tej brzozy (link). Choć bez trudu można było chodnik poprowadzić dookoła rosnącego drzewa. 

Obywatelska Elektronowa drzewa

Od skrzyżowania z ul. Elektronową do al. Waltera-Janke, mamy serię zaplanowanych wycinek. Cały szpaler tych drzew przeznaczony jest do wycinki (link)
Obywatelska drzewa 1

Na skrzyżowaniu z al. Waltera-Janke (gdzie ma powstać rondo) także wytnie się sporą liczbę drzew. Choć patrząc na ich wielkość, aż trudno nie zapytać czemu nie zdecydowano się na przesadzenie? 

Obywatelska WalteraJanke drzewa

Gdyby zachowanie drzew było priorytetem, to zdecydowano by się na wykup części sąsiadujących działek, tak jak się to robi w przypadku konieczności budowy jakiejś drogi. Być może wówczas większość tych drzew można było zachować gdyż są one zbyt cenne aby się ich pozbywać, 

{hb}