Zarząd Inwestycji Miejskich otworzył przetarg w wyniku którego chce znaleźć projektanta dla ul. Obywatelskiej. Ma pojawić się także droga dla rowerów

ZIM Łódź chce opracowania dokumentacji projektowej dla ul. Obywatelskiej w Łodzi: na przebudowę drogi na odc. ul. Nowe Sady - ul. Waltera - Janke i budowę drogi rowerowej na odc. ul. Nowe Sady – al. Jana Pawła II.

Projekt należy opracować z podziałem na 2 etapy: Etap 1: Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Obywatelskiej na odc. ul. Nowe Sady - ul. Waltera - Janke. Etap 2: Dokumentacja projektowa budowy drogi rowerowej w ul. Obywatelskiej na odc. ul. Nowe Sady - al. Jana Pawła II.

Przebudowa obejmuje całą szerokość pasa drogowego, wraz z jezdnią, zieleńcami, roślinnością stałą, chodnikami, miejscami do parkowania, infrastrukturą rowerową, przebudową oświetlenia oraz uzbrojeniem będącym w kolizji z projektowanym układem drogowym, budową kanałów deszczowych i odwodnienia, wykonaniem inwentaryzacji i projektu zieleni oraz doborem mebli miejskich. 

Przyjęte rozwiązania mają zapewnić optymalny układ drogowy z punktu widzenia potrzeb wszystkich użytkowników: pieszych, rowerzystów, użytkowników komunikacji zbiorowej i kierowców pojazdów. Przyjęte rozwiązania mają na celu rozwój sieci drogowej w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju. 

Dwukierunkową drogę dla rowerów o szerokości 2 m należy lokalizować po północnej stronie jezdni. Droga należy powiązać z przejazdami przez jezdnię na skrzyżowaniach (ew. rondzie), a przez nie pośrednio z ciągiem pieszo rowerowym strony południowej. 

Ulicę należy zaprojektować tak, by zachować możliwość łatwego przejazdu rowerem we wszystkich relacjach. W lokalizacjach wynikających z koncepcji oraz w pobliżu lokali usługowych należy usytuować parkingi rowerowe. 

Obywatelska pogląd

Ulica Obywatelska jest jedną z tych ulic, w których separowana droga dla rowerów jest bardzo pożądana. Ruch na niej jest zarówno aut osobowych jak i ciężarowych dojeżdżających do okolicznych zakładów. Trasa kumuluje także rowerzystów jadących z Retkini w stronę Politechniki lub w kierunku południa miasta. 

Już jakiś czas temu udało się nam na najszerszym fragmencie wyznaczyć za pomocą budżetu obywatelskiego pasy ruchu dla rowerów. Niestety, ich jakość wykonania pozostawiała wiele do życzenia. Teraz urzędnicy zamawiają dokumentację projektową na modernizację całej ulicy, to dobrze. Jednak dziwi sztywny zapis o 2 metrach szerokości drogi dla rowerów (to jest minimum jakie przewiduje prawo). Czemu urzędnicy ZIM nie dają pola dla projektanta aby mógł poszerzyć trasę rowerową nawet tam gdzie jest to możliwe? Niezrozumiały jest także brak dopuszczania możliwości zaprojektowania drogi dla rowerów po południowej stronie, zwłaszcza pomiędzy skrzyżowaniem z al. Jana Pawła II a ul. Nowe Sady (która kieruje do nowego osiedla mieszkaniowego. 

{hb}