Zaprojektowanie połączenia rowerowego wzdłuż ul. Obywatelskiej na odcinku od al. Jana Pawła II do al. Politechniki

Zarząd Inwestycji Miejskich rozpoczął poszukiwanie projektanta dla drogi rowerowej łączącej zbudowaną w 2022 drogi wzdłuż Obywatelskiej w kierunku Retkini oraz drogi wzdłuż al. Politechniki

obywatelska projekt

Zaprojektowanie drogi rowerowej, przejazdów rowerowych, przejść dla pieszych, sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Obywatelskiej z ulicą Cieszkowskiego, chodników, przystanków komunikacji miejskiej, elementów małej architektury, odwodnienia, usunięcia kolizji z nowym układem drogowym, zabezpieczenia istniejącej infrastruktury, nasadzeń, stałej organizacji ruchu.- zaprojektowanie połączenia rowerowego pomiędzy ul. Braterską a skrzyżowaniem al. Jana Pawła II z ul. Obywatelską, jako przedłużenie istniejących przejazdów rowerowych przez al. Jana Pawła II i ul. Obywatelską do istniejącej jezdni ul. Braterskiej,