Odwiedzamy plac budowy modernizowanej ul. Obywatelskiej, której pierwotny termin realizacji minął z końcem listopada zeszłego roku. Oto jak prezentuje się stan zaawansowania

 Aby lepiej oddać to co dzieje się na placu budowy, przygotowaliśmy mapę z zaznaczonym przyszłym przebiegiem drogi dla rowerów. 

Obywatelska XI 2022

Kolorem czarnym oznaczono odcinek z ułożonymi obiema warstwami asfaltu na drodze dla rowerów. 
Kolorem czerwonym ten odcinek, który ma już wyraźny zarys w postaci ułożonych krawędzi drogi dla rowerów. 
Kolorem żółtym oznaczony jest ten odcinek, na którym jeszcze trwają prace podziemne i ma najgorszy stopień zaawansowania.

Najlepiej wygląda sytuacja na rondzie przy al. Waltera-Janke (zachodni kraniec). Wylana jest już druga warstwa asfaltowa drogi dla rowerów. 
Obywatelska XI 2022 3

Przy okazji warto zwrócić uwagę, że nie do końca wiadomo co dalej będzie z samą al. Waltera-Janke. Niby jest doskonała okazja aby poprowadzić drogę dla rowerów po asfaltowym szerokim chodniku, ale jednocześnie trwa budowa zjazdów na jezdnię (w efekcie prawdopodobnie podjęto korzenia drzewu, które uschnie w ciągu najbliższych lat). 
Obywatelska XI 2022 1

Kierując się na wschód cały czas jest już gotowa droga dla rowerów i chodnik (brakuje tylko znaków pionowych i poziomych) 
Obywatelska XI 2022 2

Jak widać prace trwają na jezdni 

Obywatelska XI 2022 4

Przez większość trasy chodnik będzie tuż obok drogi dla rowerów 

Obywatelska XI 2022 5

Póki co dalej w rejonie skrzyżowania z ul. Nowe Sady, widać tylko zarys przyszłej drogi dla rowerów. 

Obywatelska XI 2022 6

Na wschodnim krańcu budowanej drogi dla rowerów, trwają jeszcze prace podziemne. Ale bez trudu można odnaleźć miejsce gdzie powstanie droga dla rowerów.

Obywatelska XI 2022 7

Która dopnie się do istniejącego przejazdu dla rowerów u zbiegu z al. Jana Pawła II. 

Obywatelska XI 2022 8

Plan jest jednak taki, aby wraz z budową wyznaczyć dwa brakujące przejazdy, czym domknie się każdy wlot. 

ObywatelskaProjekt11

{hb}