Według zapowiedzi Zarządu Inwestycji Miejskich w 2021 to właśnie ten fragment ul. Obywatelskiej zyska drogę dla rowerów. Jako jedyna w ciągu całego roku. Otrzymaliśmy szczegóły budowy

 Po medialnych zapowiedziach ZIM co do przyszłorocznych realizacji rowerowych (opisanych w osobnym artykule - kliknij) wysłaliśmy do urzędu pytanie z prośbą o przesłanie projektu budowy drogi dla rowerów wzdłuż ul. Obywatelskiej. Mowa tu o 500-metrowym odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z al. Jana Pawła II a skrzyżowaniem z ul. Nowe Sady. Dalszy odcinek Obywatelskiej w kierunku Retkini, będzie realizowany w sposób kompleksowy (wraz z przebudową jezdni). Dzięki tej dobudowie zyskamy połączenie z siecią dróg dla rowerów wzdłuż al. Jana Pawła II.

ObywatelskaRzut

Kontrowersje wzbudza jednak szacowany koszt budowy tego odcinka drogi dla rowerów. Raptem 500 metrów, w śladzie chodnika (który także będzie przebudowany), bez żadnych kolizji na trasie, miałby wynieść ok 1,2 mln zł. Nadesłana dokumentacja projektowa jednak nie wyjaśnia wątpliwości. Bo jak się okazuje, w ramach tej budowy nie powstanie dodatkowa zatoka autobusowa która mogłaby wpływać na podniesienie kosztów. Pozostaje zatem "ukrycie" w kosztach budowy środków potrzebnych na modernizację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z al. Jana Pawła II. 

Mają zostać zbudowane dwa nowe przejazdy dla rowerów ułatwiające pokonywanie skrzyżowania z al. Jana Pawła II, ale do tego zostaną wykorzystane szerokie przejścia dla pieszych, które nie są tam zbyt uczęszczane przez pieszych. Zwróciliśmy się już z prośbą aby na południowo-zachodnim narożniku połączyć nowy fragment drogi dla rowerów z istniejącym asfaltowym chodnikiem biegnącym wzdłuż al. Jana Pawła II aż do skrzyżowania z ul. Pabianicką.

ObywatelskaProjekt11

Już teraz jazda rowerem jest tam możliwa ze względu na podwyższoną prędkość na pobliskiej jezdni. Zasugerowaliśmy wytyczenie ciągu pieszo-rowerowego wraz ze zniwelowaniem jednego wjazdu do ogródków działkowych oraz wytyczeniem przejazdu dla rowerów przez skrzyżowanie z ul. Flatta. 

Wracając do ul. Obywatelskiej - powstanie także przejazd dla rowerów przez ul. Wieniawskiego. Nie przewidziano tutaj sygnalizacji świetlnej, która mogłaby podnosić koszty przebudowy. 
ObywatelskaProjekt12

Jadąc dalej w kierunku zachodnim, nowa droga dla rowerów połączy się z zaplanowaną wzdłuż modernizowanego odcinka ulicy Obywatelskiej od skrzyżowania z ul. Nowe Sady, na którym powstanie rondo. Niemniej to już nie wchodzi w zakres tego konkretnego zlecenia na budowę drogi dla rowerów. Dalsza część dokumentacji projektowej znajdziesz - tutaj (kliknij).

ObywatelskaProjekt13


Co zatem powoduje, że jedyna droga dla rowerów jaka ma zostać zbudowana w Łodzi w roku 2021 ma kosztować aż 1,2 mln zł? Taką kalkulację sporządzili urzędnicy ZIM. 

Obywatelska kosztorys

{hb}