Zarząd Inwestycji Miejskich otworzył przetarg na wykonawcę modernizacji ul. Obywatelskiej od skrzyżowania z al. Waltera-Janke za skrzyżowanie z ul. Nowe Sady

ZIM w przetargu szuka wykonawcy prac obejmujących zarówno prace podziemne, modernizację jezdnię, ale także budowę drogi dla rowerów. Projekt obejmuje odcinek od wiaduktu kolejowego na wschodzie po skrzyżowanie z al. Waltera-Janke na zachodzie. Mają pojawić się dwa ronda (z ul. Nowe Sady i z al. Waltera-Janke). 

Poszukiwania projektanta ZIM rozpoczął w 2018 roku. Wykonała go warszawska firma Public Road.

ObywatelskaROAD

opracowanie dokumentacji projektowej

Począwszy od wschodu za wiaduktem kolejowym ma powstać ciąg pieszo-rowerowy który omija istniejącą zatokę dla autobusów (która ma zostać odtworzona)
ObywatelskaProjekt01

Następnie skrzyżowanie z ul. Nowe Sady, które ma być przekształcone w rondo. Niestety, nie uwzględniono tutaj żadnych wjazdów na drogę dla rowerów z ul. Nowe Sady. Dookoła ronda zaplanowano drogę dla rowerów szerokości 2 metrów.

ObywatelskaProjekt02

Następnie skrzyżowanie z wjazdem na teren magazynowy (adres ul. Obywatelska 115), a tuż za nim pojawi się kolejna zatoka autobusowa, ale tylko po stronie północnej. Droga dla rowerów na całym odcinku ma mieć szerokość 2,5 metra. 

ObywatelskaProjekt03

Pomimo zlokalizowania dużego osiedla mieszkaniowego po południowej stronie Obywatelskiej, projektant nie przewidział żadnego dojazdu dla poruszających się rowerami.

ObywatelskaProjekt04

Dalej na wschód zaprojektowano kolejną zatokę autobusową, tym razem po stronie południowej. W miejscu gdzie obok są dwa pasy ruchu (które zaraz zwężają się do jednego). Jej powstanie jest kosztem zawężenia chodnika, który na przystanku ma mieć szerokość 2 metrów. To też powoduje, że wiata przystankowa będzie nieco oddalona od miejsca gdzie będą zatrzymywać się autobusy. Po północnej stronie droga dla rowerów będzie miała szerokość 2,5 m.

ObywatelskaProjekt05

Skrzyżowanie z ul. Laskowicką. Tutaj projektant także nie przewidział, że ktoś jadący nią rowerem będzie chciał jakoś wjechać na drogę dla rowerów. Takie samo utrudnienie jest dla jadących rowerami drogą dla rowerów chcących skręcić w ul. Laskowicką. 
Kawałek dalej kolejna zatoka autobusowa a tuż za nią dwa pasy ruchu znowu zwężają się w jedne. Zatem jaki jest cel jej budowy poza ponoszeniem kosztów? 
Droga dla rowerów zaczyna zakręty podyktowane chęcią ominięcia rosnących tam drzew. 

ObywatelskaProjekt06

Skrzyżowanie z ul. Elektronową. 

ObywatelskaProjekt07

Za skrzyżowaniem z Elektronową rośnie szpaler 12 drzew (kliknij), które projektant przewidział do wycinki. Co jest o tyle dziwne, że po południowej stronie ulicy pozostawia gołe trawniki. Czyżby kolejny raz nie chciano lekko odgiąć toru jezdni aby uratować drzewa? 

ObywatelskaProjekt08

ObywatelskaProjekt09

Skrzyżowanie z al. Waltera-Janke. To drugie rondo jakie ma powstać przy okazji modernizacji ulicy. Tutaj na uznanie zasługuje łagodny wjazd i wyjazd od strony zachodniej, na dalszy fragment ul. Obywatelskiej, który nie jest już objęty projektem modernizacji. Na północ także prowadzą wjazd i wyjazd na projektowane pasy ruchu dla rowerów wzdłuż al. Waltera-Janke. 

ObywatelskaProjekt10

 

Numer postępowania: ZIM-DZ.2620.18.2020
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert: 12.05.2020 13:00
20V2020 otwarcie ofert2
 
Nowe Sady
Rondo na skrzyżowaniu z ul. Nowe Sady 

Waltera Janke
Rondo na skrzyżowaniu z Waltera-Janke 
 
{hb}