Zarząd inwestycji Miejskich poszukuje wykonawcę prac budowlanych polegających na dobudowaniu połączenia rowerowego z zaślepioną ulicą Braterską 

Przedmiotem zamówienia jest budowa połączenia rowerowego pomiędzy ul. Braterską a skrzyżowaniem al. Jana Pawła II z ul. Obywatelską w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”
Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, a następnie:

 • budowa połączenia rowerowego pomiędzy ul. Braterską a skrzyżowaniem al. Jana Pawła II z ul. Obywatelską,
 • remont chodnika na północno-wschodnim fragmencie skrzyżowania al. Jana Pawła IIz ul. Obywatelską,
 • budowa pasa rozgraniczającego drogę rowerową od chodnika - z kostki granitowej łupanej,
 • wymiana i obniżenie krawężników betonowych przed istniejącymi przejściami dla pieszych i przejazdami rowerowymi przez al. Jana Pawła II i ul. Obywatelską, 
 • ułożenie płytek wskaźnikowych dla osób niepełnosprawnych przed przejściami dla pieszych,
 • rozbiórka istniejących barierek blokujących ruch z ul. Braterskiej,
 • ustawienie nowych słupków blokujących ruch z ul. Braterskiej,
 • likwidacja istniejącego włączenia CPR z ul. Braterskiej,
 • cięcie nawierzchni bitumicznej,
 • wykonanie nakładek bitumicznych,
 • wypełnianie szczelin masą bitumiczną,
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
 • regulację wysokościową istniejącej armatury,
 • odmalowanie przejścia dla pieszych,
 • zakup i montaż elementów małej architektury,
 • nasadzenia zieleni.

ObywatelskaJPII zakres prac

Przystępując do postępowania wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 3 000,00 zł 
W trwającym przetargu pojawiło się kilka pytań skierowanych do urzędu. Zatem potencjalnie są zainteresowane firmy.
Oferty należy składać nie później niż do dnia 06.02.2024 r. do godz. 12:00.

Tylko czy nie było możliwości połączenia wykonania tego narożnika wraz z czymś co musi nastąpić jeszcze w 2024 roku? A mianowicie realizacja wygranego w budżecie obywatelskim projektu G089RO "Rowerem od Braterskiej do Piasta". Projekt polega na wyznaczeniu ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż Obywatelskiej między ul. Braterską a Piasta. Konieczne też jest obniżenie krawężnika przy ul. Piasta. Pozwoli to łatwiej skomunikować ul. Piasta z drogą rowerową wzdłuż Obywatelskiej i al. Włókniarzy. 

ObywatelskaJPII zakres prac i BO

Aktualizacja
Do przetargu stanęły dwie firmy 

ObywatelskaBraterskaOtwarcie