Właśnie rozpoczęła się modernizacja ulicy Nowomiejskiej. Ten niewielki fragment już teraz z trudem łączy Piotrkowską, plac Wolności z Manufakturą i całą północną Łodzią. Czy po remoncie będzie tylko gorzej?

Na sprawę zwrócił uwagę już w listopadzie 2018 roku Witek Kopeć. Wówczas pisał tak: 

"Miesiąc temu łódzką opinię publiczną obiegła wieść o wyborze wykonawcy przebudów ulic: Ogrodowej - Północnej, Nowomiejskiej, Pomorskiej, Zachodniej i pasażu pomiędzy Zachodnią a Piotrkowską, pomimo że złożone oferty przekraczały pierwotny budżet inwestycji.
Z użytkowego punktu widzenia największe spośród tych ulic znaczenie dla ruchu rowerowego ma 165-metrowy odcinek Nowomiejskiej od placu Wolności: jest kontynuacją Piotrkowskiej w kierunku północnym, znajduje się na trasie łączącej plac Wolności z Manufaktura, a także stanowi newralgiczne połączenie najgęściej zaludnionych dzielnic miasta (z jednej strony Śródmieścia ze Starym Polesiem - 80 tysięcy mieszkańców - i centralnej część Bałut z drugiej - 58 tysięcy).
Jak zatem zmieni się dla użytkowników rowerów ta ulica po przebudowie? Na niekorzyść. Ruch rowerowy nie został w żaden sposób zauważony w koncepcji przebudowy, nie zostanie np. w jakikolwiek sposób wyrównana dotychczasowa nawierzchnia z kostki granitowej. Pojawi się za to wysunięty peron przystankowy przy Północnej (pas jezdni pomiędzy krawężnikiem a szyną zostanie zwężony z 4 metrów do 75 centymetrów) oraz zieleńce zawężające jezdnię do 7 metrów (obecnie przy zaparkowanych obustronnie samochodach jest to około 8 metrów). A zatem, po przebudowie w ramach rewitalizacji obszarowej ulica Nowomiejska stanie się jeszcze mniej przyjazna dla użytkowników rowerów...
 "


Kiedy napisał do Zarządu Inwestycji Miejskich z pytaniami o możliwość uwzględnienia pokaźnego ruchu rowerowego na tej ulicy, a na pismo nie otrzymał odpowiedzi, złożył skargę do prezydenta miasta. Wówczas otrzymał odpowiedź: 

NowomiejskaSkarga2019

"Po przystąpieniu do projektowania przedstawione przez Pana propozycje rozwiązań zostaną przesłane przez ZIM projektantowi, a o podjętych decyzjach będzie Pan powiadomiony odrębnym pismem ww. miejskiej jednostki organizacyjnej".
Jak twierdzi Witek Kopeć - nigdy pisma informującego o podjętych decyzjach nie otrzymałem.
Teraz gdy ZIM z dumą ogłasza rozpoczęcie prac, tak na prawdę nawet nie wiadomo co tam powstanie. Przetarg był w formule "projektuj-wybuduj" co w skrócie oznacza jedno: Urząd wybiera wykonawcę, który tworzy projekt i go realizuje. Nigdzie zatem nie są opublikowane informacje jaki ulica finalnie będzie miała kształt po modernizacji. 

Można tylko posiłkować się tym co było w koncepcji przebudowy. A w niej zamawiający (urząd miasta) stwierdził, że stan nawierzchni jezdni jest zadowalający.  Każdy kto tamtędy jeździ rowerem ma z pewnością inne zdanie na temat nawierzchni ulicy Nowomiejskiej. Niestety, bardzo wielu rowerzystów chcący uniknąć telepania na kostce, wybiera niezgodną z przepisami prawa jazdę po równej nawierzchni chodników - przeciskając się pomiędzy pieszymi. 

NowomiejskaKierunki

Zatem co urząd wymyślił sobie na ul. Nowomiejskiej? 


Sam plac Wolności ma być przebudowany w osobnym postępowaniu. Na wlocie ulicy Nowomiejskiej ma być zawężenie i zieleńce. Dalej nawet znajdzie się miejsce na ustawienie kilku (5) stojaków rowerowych 
NowomiejskaPlacWolnosci

Ciekawej zapowiada się za to skrzyżowanie z ulicami Północną i Ogrodową. Tutaj urzędnicy wymyślili przejazdy dla rowerów. Zatem ktoś jadący rowerem od strony parku Staromiejskiego ("Śledzia") ma skorzystać z tych przejazdów dla rowerów. Ale tuż za skrzyżowaniem trafia na chodnik. Wygląda to na sankcjonowanie zachowań, które już teraz tam niestety występują. 

NowomiejskaPolnocna

Szerokie chodniki mogą być pokusą dla niejednego rowerzysty. Tym bardziej, że białe pole obecnej jezdni najwyraźniej nie będzie przebudowane i nadal będzie bardzo uciążliwe do poruszania się rowerem. 
NowomiejskaLegenda

Naprawdę zadziwiające jest, że w tak kluczowym miejscu, gdzie ogromna rzesza rowerzystów jadących z lub na ul. Piotrkowską, nie zyskają dogodnego połączenia z powstającą drogą dla rowerów wzdłuż ul. Zachodniej oraz planowaną wzdłuż ul. Ogrodowej oraz ul. Północnej (do parku Helenów). I niestety, alternatywy nie ma - bo każdy doskonale wie, jak wygląda jazda ul. Zachodnią na skrzyżowaniu z ul. Legionów. 

Co powinno być tam zrobione? 
Z odpowiedzią przychodzi przykład ulicy Ogarna w Gdańsku. Tam również konserwator nakazał zachowanie zabytkowej nawierzchni, ale zgodził się na jej modyfikację. Wizualnie praktycznie nie ma różnicy! 

Ale miejsce po którym poruszają się rowerzyści jest równe. 
GdanskOgarna

Jak to uzyskano? Poprzez zeszlifowanie górnego boku bruku. Niemniej, w Gdańsku mieli do czynienia z oryginalną kostką, tymczasem to czym jest wyłożona ul. Nowomiejska w Łodzi, pojawiło się w tym miejscu około roku 2001, zatem nie ma mowy o zabytkowych walorach tego budulca. 

{hb}