W siedzibie ZDiT otwarto koperty z ofertami na wykonanie drogi rowerowej wzdłuż ul. Limanowskiego w kierunku Teofilowa. Zgłosiło się 5 oferentów, z których każdy gotów jest wybudować drogę w niespełna dwa miesiące 

W dniu 18.09.2012 r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:  „Budowa drogi rowerowej w ul. Limanowskiego – ul. Aleksandrowskiej na odcinku od al. Włókniarzy do ul. Wareckiej”. Postępowanie na wykonanie tej drogi znajduje się w punkcie 3.4 naszej infografiki.

Zostało złożonych 5 ofert przez wykonawców (widnieją w poniższej tabeli). Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę brutto jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 3.841.263,40 zł (źródło). Oznacza to, że ZDiT ma kolejne oszczędności, które mógłby przekazać na wykonanie kolejnych dróg rowerowych. Oszczędności sięgają od 933 tys do 423 tys złotych. 

Informacja o ogłoszeniu przetargu nastąpiła w dniu sierpniowej Masy Krytycznej 31 sierpnia (kliknij). Wówczas dyrektor ZDiTu i wiceprezydent Łodzi ogłosili, że przetarg na rowerowkę na Teofilów rusza pełną parą. 

Całość przebiegu projektowej drogi zaznaczyliśmy już na naszej superdokładnej mapie www.rowerowalodz.pl/mapa. Łączna długość budowanej drogi rowerowej wyniesie ponad 1612 m.

 

nr

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena ofertowa brutto

Termin realizacji

1

SKANSKA S.A.
01-518 Warszawa ul. Gen. Zajączka 9

3.048.077,70 PLN

50 dni

2

KRAL sp. zo.o.
90-505 Łódź ul. M. Skłodowskiej-Curie 12/14

3.151.218,57 PLN

50 dni

3

Konsorcjum firm:
BRUKAR sp. z o.o. 91-341 Łódź, ul. Brukowa 11 – lider

Przedsiębiorstwo Drogowe Lambdar Sp. z o.o. 
93-231 Łódź, ul. Dostawcza 6 – partner

3.418.170,00 PLN

60 dni

4

Przedsiębiorstwo UNIDRO S.A.
93-231 Łódź ul. Dostawcza 10

3.260.774,13 PLN

50 dni

5

Konsorcjum firm:
POL-DRÓG WARSZAWA sp. z o.o.
01-934 Warszawa ul. Arkuszowa 7 – lider

POL-DRÓG PIŁA sp. z o.o.
64-920 Piła ul. Wawelska 106 – partner

2.908.117,72 PLN

50 dni

{hb}