Pod koniec lutego otwarto oferty na przebudowę m.in. Legionów. Jaka będzie po przebudowie i czy będzie można nią w końcu normalnie pojechać rowerem? 

 Cały przetarg był ogłoszony na dość duży obszar: 

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt: 7 – Opracowanie dokumentacji projektowej dla: „Przebudowy układu drogowego ul. Mielczarskiego na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Cmentarnej oraz budowy układu dróg uzupełniających w kwartale ulic: Gdańska - Legionów - Cmentarna - Ogrodowa wraz z infrastrukturą techniczną i meblami miejskimi”

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie opracowań i prac projektowych w zakresie objętym umową, uzyskanie wszystkich wymaganych pozwoleń zgodnych z polskim prawem w oparciu o wymaganą, a sporządzoną przez Wykonawcę zgodnie z aktualnymi polskimi regulacjami, dokumentację projektową na przebudowę układu drogowego ul. Mielczarskiego na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Cmentarnej oraz budowy układu dróg uzupełniających w kwartale ulic: Gdańska – Legionów – Cmentarna – Ogrodowa wraz z infrastrukturą techniczną i meblami miejskimi. Zgłosiły się trzy zainteresowane podmioty. 

Oczywiście nie można jeszcze przesądzać o docelowym układzie jaki zostanie zastosowany na ulicach tego rejonu, niemniej do przetargu załączono także wizualizacje, które są dość kontrowersyjne. Bo z jednej strony na co najmniej kilku pojawiają się rowerzyści, stojaki czy nawet stacja roweru publicznego. 

legionów nextbike

Ale sugerowana nawierzchnia już nie należy do najlepszych które ma się na myśli mówiąc o jeździe rowerem. Legionow

I próżno szukać tutaj odstępstw do nieprzyjemnej kostki.

Plac Legionów Cmentarna

Legionow przy Teatrze

Mamy nadzieję, że nastąpi zmiana i wzorem ul. Tuwima (pomiędzy Kilińskiego a Sienkiewicza) zostanie zamontowany specjalni rynsztok przy krawężnikach, który ułatwia równą jazdę rowerem, 

tuwimarynsztok

W przeciwnym razie zachodzi uzasadniona obawa, że znajdzie się wielu poruszających się rowerami, którzy wybiorą równe nawierzchnie chodników. A tego warto uniknąć projektując od nowa tak ważne ulice w centrum miasta. Chodnik jest do chodzenia!
Cmentarna wizka