Zarząd Dróg i Transportu ogłosił zamiar otwarcia przetargu na wybudowanie jeszcze w 2015 roku nowej drogi dla rowerów - w ul. Legionów i ul. Zielonej 

Droga dla rowerów ważna dla poprawnego skomunikowania terenów Starego Polesia z parkiem na Zdrowiu. Z pewnością będzie wygodną trasą dla mieszkańców Złotna, a także Teofilowa i Retkini. Nareszcie do sieci dróg dla rowerów podłączy się Uniwersytet Medyczny przy placu Hallera

Materiał propagandowy ZDiT

Szczegóły przebiegu trasy znajduje się w osobnym artykule (kliknij)

Miło nam, że nasza prośba o wybudowanie konkretnych dróg dla rowerów jeszcze w 2015 roku spotkała się z aprobatą władz miasta. Pod petycją w tej sprawie podpisało się kilkaset osób jeżdżacych na rowerach.