W zeszłorocznym głosowaniu budżetu obywatelskiego mieszkańcy poparli wniosek o przebudowę skrzyżowania ul. Legionów z ul. Kasprzaka wraz z połączeniem z ul. Naftową. Właśnie rozpoczęły się prace

Jednym z projektów wybranych w głosowaniu budżetu obywatelskiego było "Rowerowe Stare Polesie" którego jednym z elementów jest skrzyżowanie ul. Zielonej, Legionów i Kasprzaka oraz małej ulicy Naftowej. Mieszkańcy poparli, a mu przez ostatnie kilka miesięcy pilnowaliśmy aby realizacja doszła do skutku i była zgodna z zamierzeniami. 

Co ma dać to rozwiązanie? Przede wszystkim chodzi o wykorzystanie małej i zaślepionej ul. Naftowej na potrzeby ruchu rowerowego. Lepsze skomunikowanie drogi dla rowerów wzdłuż al. Włókniarzy ze Starym Polesiem poprzez skrót i zmniejszenie miejsc kolizyjnych a także miejsc gdzie trzeba oczekiwać na zmianę świateł. Docelowo polepszy on także połączenie z kontrapasem na al. 1 Maja za pomocą planowanej przebudowy chodnika wzdłuż ul. Zielonej gdzie w planach ma powstać droga dla rowerów oraz nowy równy chodnik. . 

planPrzejazdow

Oto jak w przyszłości będzie można z tego korzystać

Cała realizacja ma zakończyć się do połowy grudnia 2021 i polega na czterech elementach.

1) Wyznaczeniu dwóch przejazdów rowerowych przez wschodni wlot z ul. Legionów, północny wlot z ul. Kasprzaka 
2) Zbudowaniu fragmentu drogi dla rowerów i nowego chodnika na skrzyżowaniu 
3) Zbudowaniu rampy niwelującej poziom ul. Kasprzaka z ul. Naftową po zachodniej stronie skrzyżowania
4) Namalowaniu pasa dojazdowego od północy wraz ze śluzą włączeniową 

Widać już pierwsze prace związane z realizacją punktu 2 

BOdoNaftowej1

Niestety, podczas realizacji prac, zupełnie nie pomyślano o zapewnieniu bezpiecznego dojścia dla pieszych chcących skorzystać z dwóch istniejących przejść dla pieszych. 

BOdoNaftowej3

Na jezdni ul. Kasprzaka widać już narysowane ślady przyszłych pasów ruchu i śluzy rowerowej 
BOdoNaftowej2

{hb}