Przy okazji planowanej modernizacji drogi dla rowerów wzdłuż ul. Łagiewnickiej postulujemy aby wykorzystać nadarzającą się okazję i ułatwić poruszanie się rowerem wzdłuż rzeki Sokołówki 

 Na 2019 rok Zarząd Inwestycji Miejskich zaplanował modernizację najgorszej w Łodzi trasy dla rowerzystów biegnącej wzdłuż ul. Łagiewnickiej. Opisaliśmy plany w osobnym artykule (kliknij).

Lagiewnicka03

Jednak już na etapie projektowania wnieśliśmy szereg uwag, z których jedną był postulat stworzenia przejazdu dla rowerów przy istniejącym przejściu dla pieszych, co w dalszej perspektywie posłużyłoby połączeniu parku Julianowskiego z Marysinem oraz stawem Wasiaka. 

Sokolowka poglad

Zwracamy na to uwagę już teraz, bo bez stworzenia przejazdu dla rowerów przy istniejącym przejściu dla pieszych (z sygnalizacją) cała trasa stałaby się mniej funkcjonalna. 

sokolowka01

Po obu stronach ul. Łagiewnickiej (wzdłuż koryta rzeczki) już teraz funkcjonuje ścieżka, która niestety w okresie większych opadów staje się bardzo błotnista.

sokolowka03

Zależy nam także na tym, aby połączyć obecną al. Róż poprzez ciąg dla rowerzystów i pieszych z tym przejściem dla pieszych (a w przyszłości przejazdem dla rowerów) w sąsiedztwie którego znajdują się także przystanki autobusowe.

sokolowka04

Wydeptana ścieżka jest wąska, nierówna i nieoświetlona.

sokolowka06

Niemniej miejsca jest wystarczająco dużo, aby zbudować cywilizowane połączenie dla pieszych i rowerzystów. 

sokolowka05

Właścicielem potrzebnego terenu jest gmina Łódź.

LagiewnickaRoz

Obecnie teren ten wygląda na mocno zapuszczony. 

sokolowka08Zaś ostatnie prace budowlane były tu wykonywane w 1987 roku (o czym świadczy data na prowizorycznym mostku)

sokolowka07

Tuż przed zaślepioną końcówką al. Róż. 

sokolowka09

Dlatego apelujemy do urzędu, aby wykonał stosowną dokumentację projektową i wykonał to połączenie. Już w 2018 roku apelowaliśmy do radnych aby uwzględnili ten projekt w budżecie miasta. Niestety bezowocnie. 

{hb}