Uznawana za jedną z najgorszych w Łodzi, wykonana z kostki brukowej, z poprzecznymi krawężnikami. Śmieszka wzdłuż ul. Łagiewnickiej i Sikorskiego czeka modernizacja. Miasto czeka na dokumentację projektową

Śmieszka rowerowa wzdłuż ul. Łagiewnickiej na odcinku od ronda Powstańców 1863 r do ul. Czapli, wzdłuż ul Sikorskiego na odcinku od ul. Łagiewnickiej do ul. Zgierskiej, która od wielu lat uchodzi za synonim najgorszej trasy rowerowej w Łodzi, ma szansę na modernizację. 

Jej przebudowa byłaby możliwa już w 2015 roku, gdyby władze miasta przeznaczyły na ten cel wówczas odpowiedni środki. W 2017 też nie za wiele wskazuje aby udało się ją wykonać. Jednak zanim nastanie czas budowy, trzeba posiadać dokumentację projektową na jej wykonanie. A Zarząd Inwestycji Miejskich ogłosił przetarg na wyłonienie projektanta. Gotowa dokumentacja ma być dostarczona do 30 czerwca 2017 r.

Cały odcinek tej trasy widać na poniższym filmie pomiędzy 1 a 11 minutą. 

{hb}