Rozpoczęła się długo oczekiwana modernizacja ul. Łagiewnickiej - najgorszej dotychczas trasy dla rowerzystów w mieście. Po 20 latach od powstania, stara kostka betonowa zostanie zastąpiona nową nawierzchnią. Oto dokumentacja projektowa

O zamierzeniach modernizacji Łagiewnickiej informowaliśmy już w listopadzie 2016 roku (kliknij). Następnie zamówiono samą dokumentację projektową, do której mieliśmy sporo uwag, czego wynikiem miała być korekta (kliknij) i zobowiązanie nowego wykonawcy do ich uwzględnienia. Przy okazji prosiliśmy, aby w zakres prac uwzględnić także małe połączenie na przecięciu z rzeką Sokołówką (kliknij) i połączenie z al. Róż


Zarząd Inwestycji Miejskich tłumaczył się, że właśnie naniesienie zmian zabrało kolejny rok, przez co budowa nie wystartowała w 2019 roku. Otrzymaliśmy właśnie efekt tych zmian i naprawdę trudno nie odnieść wrażenia, że właściwie wszystkie uwagi związane z ułatwieniem jazdy rowerem zostały zbagatelizowane, a czas na ich naniesienie został zmarnowany! 

W przesłanej nam dokumentacji projektowej, a który właśnie został rozkopany, powstanie szeroki na 3,5 metra (z miejscowymi zwężeniami) ciąg pieszo-rowerowy a nie separowana droga dla rowerów. Można oczywiście tłumaczyć, że ruch pieszy na tym odcinku ma charakter incydentalny, niemniej jednak miała być zbudowana droga dla rowerów a nie asfaltowy chodnik z dopuszczeniem ruchu pieszego. 

Poniżej prezentujemy odcinek pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Porzeczkową, i dalej kolejne odcinki w stronę północną. Ostatni fragment kończy się niewiele za skrzyżowaniem z ul. Morelową. Co dalej nadal nie wiadomo, bo modernizacja miała być całego odcinka. Pod niektórymi odcinkami projektu zamieszczamy nasze uwagi przesłane w styczniu 2018 roku, które zostały kompletnie zbagatelizowane. Niżej pokażemy Wam różnice, których naniesienie zabrały aż rok. 

Lagiewnicka20

Lagiewnicka21

Tutaj sugerowaliśmy likwidację zatoki autobusowej, która nie dość że obsługuje 3 autobusy na godzinę, to jeszcze generuje problemy z ominięciem. 
"Na dwupasowej drodze dwukierunkowej klasy G, Z lub L, gdy przewiduje się zbiorową komunikację autobusową i natężenie miarodajne ruchu wynosi co najmniej 400 P/h, powinny być wykonane zatoki autobusowe. Przy przebudowie albo remoncie drogi dopuszcza się odstępstwo od wykonania zatoki, jeżeli jest zapewniona wymagana odległość widoczności na zatrzymanie." Zwracaliśmy także uwagę, że w obecnym jak i proponowanym układzie, przez środek peronów przystanku mają swoje wyjazdy z pobliskich posesji. 

Prosiliśmy także o zaprojektowanie przejazdu dla rowerów obok istniejącego przejścia (z sygnalizacją). Byłaby to doskonała okazja skomunikowania ul. Włościańskiej, ul. Folwarczną i Bzową, na której jest kontraruch rowerowy przy szkole, do której wiele dzieci przyjeżdża rowerami.

Lagiewnicka22

Lagiewnicka23

Lagiewnicka24

Dochodzimy do przecięcia z rzeką Sokołówką. Tutaj postulowaliśmy także likwidację zatoki autobusowej obsługujących 3 autobusy w ciągu godziny. A także rozszerzenie zakresu projektu tak, aby zbudować połączenie z al. Róż znajdującą się po zachodniej stronie ul. Łagiewnickiej (szerzej opisane w osobnym artykule - kliknij)

Sokolowka poglad

Lagiewnicka25

Dalszy odcinek póki co nie jest modernizowany, a ZIM nie przesłał nam stosownej dokumentacji projektowej. Co zatem ZIM zmienił w projekcie? DWA miejsca! Oto one: 
LagiewnickaZmiany01
U góry widać stary projekt, na dole aktualny - uwzględniający utworzenie miejsc parkingowych. Nie kwestionujemy ich tworzenia tuż obok punktu usługowego (posiadającego swoje miejsca od strony ul. Porzeczkowej).

LagiewnickaZmiany02

Drugą zmianą jest pojawienie się przejazdu dla rowerów przy istniejącym przejściu dla pieszych z sygnalizacją świetlną. Niemniej jednak bez uwzględnienia naszej uwagi o wyciągnięciu prac aż do al. Róż, ten przejazd jest właściwie (póki co) bezużyteczny.
Niemniej jednak naprawdę naniesienie tych dwóch poprawek zmiany zajęło rok? 

{hb}