Nawierzchnia asfaltowa przyszłej drogi dla rowerów została wylana już na niemal całym modernizowanym odcinku

Projekt modernizacji Łagiewnickiej prezentowaliśmy w osobnych artykułach: 
1) odcinek od skrzyżowania Porzeczkowej do Morelowej 
2) odcinek od Morelowej do Sikorskiego

W minionym tygodniu na okolicach skrzyżowania z ul. Sowińskiego pojawiła się pierwsza (z z dwóch) warstw asfaltu. Prowadzone są też prace na samym skrzyżowaniu przez które poprowadzone zostaną przejazdy po wszystkich trzech wlotach skrzyżowania. Dojazdy rowerowe połączą także pobliską zaślepioną dla ruchu ul. Słoneczną. 
SowinskiegoLagiewnicka1 2806Na skrzyżowaniu z Sowińskiego jest już nowa sygnalizacja świetlna, ale póki nie zostaną wybudowane przejazdy blendy mają zasłonięte znaki dla rowerzystów. 
SowinskiegoLagiewnicka2 2806

Pierwsza warstwa asfaltu pojawiła się za to wzdłuż ul. Łagiewnickiej. Ominięcie zatoki autobusowej 
SowinskiegoLagiewnicka6 2806

Brakuje jeszcze wykończenia chodników i dołączeń do wspomnianych przejazdów dla rowerów na drugą stronę skrzyżowania 

SowinskiegoLagiewnicka3 2806

Cały czas jedna to plac budowy, zatem poruszanie się rowerem jest dozwolone po jezdni. 

SowinskiegoLagiewnicka4 2806

SowinskiegoLagiewnicka5 2806

Pierwsza warstwa asfaltu jest już ułożona prawie na całym odcinku 
LagiewnickaAsfalt 2806

Teraz prace trwają na skrzyżowaniu Łagiewnickiej z Sikorskiego 
LagiewnickaAsfalt2 2806

Teoretycznie termin zakończenia prac mija z końcem czerwca, ale trudno uwierzyć aby wykonawca zdołał wyrobić się w terminie. 

{hb}