W zaledwie miesiąc od rozpoczęcia prac budowlanych, pojawiła się pierwsza warstwa asfaltu. Dlaczego tutaj można było to zrobić tak szybko?

Na początku kwietnia informowaliśmy o rozpoczynających się pracach budowlanych na ul. Łagiewnickiej. Wielu zastanawiało się, ile czasu zajmie budowa nowej drogi dla rowerów. Wątpliwości wzbudzał fakt, że za budowę odpowiedzialna jest ta sama firma, która od sierpnia 2018 roku modernizuje inną drogę dla rowerów - wzdłuż ul. Zgierskiej i Zachodniej. 

Tymczasem po miesiącu już kładziona jest pierwsza warstwa asfaltu na Łagiewnickiej. Nowa nawierzchnia jest już położona pomiędzy skrzyżowaniem z Porzeczkową a przejściem dla pieszych przy Włościańskiej. 
LagiewnickaAsfalt1Tempo prac na Łagiewnickiej jest nieporównywalnie szybsze od tego jakie znamy na ul. Zachodniej. Ponieważ obie budowy prowadzi ten sam wykonawca postanowiliśmy zapytać go skąd taka różnica. 
- Na ul. Łagiewnickiej wszystko idzie zgodnie z planem, ponieważ nasza firma była odpowiedzialna za całość inwestycji. Począwszy od zaprojektowania i uzgodnień, aż po uzyskanie wszelkich stosownych pozwoleń z urzędu. Dopiero gdy mieliśmy wszystko zebrane, przystąpiliśmy do prac. Niestety, na Zachodniej wiele opóźnień nie wynikało z naszej winy. Tam otrzymaliśmy projekt, który zlecono nam zrealizować. Dopiero na etapie budowy okazało się, że dokumentacja projektowa jest niekompletna, a ich uzupełnienie ze strony Zarządu Inwestycji Miejskich trwało dość długo. Do tego bardzo długo nie mogliśmy otrzymać projektu Stałej Organizacji Ruchu od Biura Inżyniera Miasta UMŁ, bez której nie mogliśmy rozpocząć jakichkolwiek prac budowlanych a tym bardziej modernizacji znajdującej się na skrzyżowaniach sygnalizacji świetlnej. Stąd też tak duże opóźnienia na skrzyżowaniach z Drewnowską, Lutomierską i Limanowskiego, które właśnie kończymy.

LagiewnickaAsfalt2

Fotografie przedstawiają odcinek, który docelowo ma wyglądać tak jak na poniższym projekcie. 

Patrząc na to tempo prac można uwierzyć, że realnym jest termin ukończenia tego odcinka Łagiewnickiej (do Morelowej) - koniec czerwca 2020. 

LagiewnickaMorelowaV2020

Pojawiła się obawa, czy nowa nawierzchnia nie będzie "falować" przy każdym wjeździe do posesji, jak to już zrobiono na Infalckiej oraz Rokicińskiej. Jednak wszystko wskazuje na to, że na Łagiewnickiej asfalt będzie płaski. 
LagiewnickaPorzeczkowaAsfalt
LagiewnickaWjazdyAsfaltSzczególnie widać to już przy niemal ukończonych wjazdach do posesji. 

LagiewnickaWjazdy1Asfalt

LagiewnickaWjazdy2Asfalt

LagiewnickaWjazdy3Asfalt

Obecnie nawiększe prace trwają przy przebudowie przystanku MPK Łagiewnicka/Morelowa 
LagiewnickaMorelowaPrzystanekLagiewnickaSokolowka

{hb}