Zarząd Inwestycji Miejskich rozpoczął poszukiwania wykonawcy prac na ul. Łagiewnickiej. Czyżby koniec najgorszej jakościowo drogi dla rowerów w Łodzi? Wysłaliśmy uwagi do wstępnego projektu

 W połowie marca ZIM na swojej stronie opublikował przetarg (kliknij) „Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Łagiewnickiej na odcinku od Ronda Powstańców 1863 r. do ul. Kreciej – zaprojektuj i wybuduj”

Dokumentacja projektowa na zmodernizowanie tej trasy była przygotowana jakiś czas temu. Na początku 2018 roku pozyskaliśmy ją w ramach dostępu do informacji publicznej. Zaraz później wysłaliśmy szereg uwag do projektu, bez których w naszej ocenie, modernizacja ta będzie obfitować w wiele wad i niewykorzystanych szans. Efektem naszych działań jest właśnie ten przetarg, który poprzedni projekt traktuje jako podkład a nie docelowy układ. Prosimy zatem poniższych map nie traktować jako efektu końcowego który ma zostać wybudowany

 

Lagiewnicka01

Nasze uwagi: 
1) Czemu tam ma powstać CPR (ciąg pieszo-rowerowy) a nie separowana droga dla rowerów i to nawet w miejscu gdzie jest na to wystarczająco miejsca? 
2) Optujemy za likwidacją zatoki autobusowej, która nie dość że obsługuje 3 autobusy na godzinę, to jeszcze generuje problemy z ominięciem. 
"Na dwupasowej drodze dwukierunkowej klasy G, Z lub L, gdy przewiduje się zbiorową komunikację autobusową i natężenie miarodajne ruchu wynosi co najmniej 400 P/h, powinny być wykonane zatoki autobusowe. Przy przebudowie albo remoncie drogi dopuszcza się odstępstwo od wykonania zatoki, jeżeli jest zapewniona wymagana odległość widoczności na zatrzymanie."
Tym bardziej, że w obecnym jak i proponowanym układzie, przez środek peronów przystanku mają swoje wyjazdy z pobliskich posesji. 

 

Lagiewnicka02

Nasze uwagi: 
1) Dziwi brak przejazdu dla rowerów obok istniejącego przejścia (z sygnalizacją). Byłaby to doskonała okazja skomunikowania ul. Włościańskiej, ul. Folwarczną i Bzową, na której jest kontraruch rowerowy przy szkole, do której wiele dzieci przyjeżdża rowerami.
2) Tu także nie ma separowanej DDR 

 

Lagiewnicka03

Nasze uwagi: 
1) Konieczność zbudowana przejazdu dla rowerów przy przejściu z sygnalizacją świetną. Dodatkowo postuluję rozpatrzenie rozszerzenia opracowania, albo doklejenie do tego przedłużenia al. Róż o chodnik wspólny z ciągiem rowerowym, co ułatwi skomunikowanie przystanków autobusowych oraz poprawi jakość istniejących tam przedeptów. Obecnie to wygląda tak: 


2) Likwidacja zatoki autobusowej 

Sokolowka poglad3) Proponujemy także ułatwienie zjeżdżania rowerem wzdłuż rzeki na wschód co mam nadzieję, w przyszłości zaowocuje zbudowanie tam "nadrzecznej" promenady w kierunku osiedla. Skrót jest już obecnie mocno używany, lecz warunki są złe.

 

Lagiewnicka04

Nasza uwaga:
1) Wyjazd z ul. Morelowej nie gwarantuje obecnie dobrej widoczności nadjeżdżających rowerzystów z obu stron. Postulujemy odgięcie wyjazdu ulicy (własność działek na to pozwala) celem wprowadzenia jej pod kątem prostym do Łagiewnickiej. 

 

Lagiewnicka05

Nasze uwagi: 
1) Kompletnie niezrozumiały układ ddr względem wyjazdów z bram. Już obecnie samochody tam blokują drogę dla rowerów, ale po przebudowie każdy wjeżdżający z bramy zobaczy rowerzystę w ostatnim momencie kiedy maska jego samochodu w większości będzie już na drodze dla rowerów. Postulujemy o przyciągnięcie DDR do jezdni. 
2) Tu także zatoka autobusowa jest zbędna. A jej likwidacja pozwala na poprowadzenie separowanej drogi dla rowerów i chodnika.

 

Lagiewnicka06

Nasze uwagi: 
1) Na pierwszy rzut oka układ wydaje się właściwy, bo zapewnia jazdę po każdym z wlotów skrzyżowania. Jednak niedopuszczalnym jest wyprowadzenie DDR na zachód w stronę ul. Sowińskiego. Rowerzystów na tej ulicy wymagającej uspokojenia, wprowadza się na chodniki? 
2) Z uwagi na kiepską widoczność oraz wiele przypadków wypadków z udziałem rowerzystów z ul. Kasztelańską, postulujemy co najmniej wyniesiony przejazd dla rowerów. A jeśli jest to niemożliwe, to ostateczne wykonanie z tego wyjazdu drogi jednokierunkowej umożliwiającej jedynie wjazd z Łagiewnickiej.

 

Lagiewnicka07

Nasza uwaga: 
1) Być może projektujący to architekci używają rowerów jedynie do jazdy po lasach, ale zaprojektowanie głównej relacji (Łagiewnicka-Sikorskiego) jako drogi w takim układzie jest pomyłką! Kompletny brak wyobraźni jeśli chodzi o to skrzyżowanie, które jest pod kątem prostym dla większości, która jedzie rowerem w stronę Radogoszcza. Dla skręcających w prawo rowerzysta wyłania się spod drzew.

 

Lagiewnicka08Nasza uwaga: 
1) Decyzja o tym, aby drogę dla rowerów puszczać w obecnym śladzie, ma później wiele konsekwencji. Po obu stronach pod mostem jest tyle samo miejsca dla pieszych/rowerzystów. A co jeśli byśmy zamienili stronami? 
Póki co dalszy odcinek ul. Łagiewnickiej pozostanie bez zmian, lecz będziemy zabiegać o to aby nowa droga dla rowerów pojawiła się po zachodniej stronie. Obecnie nie ma tam nawet chodnika, jest dużo mniej wyjazdów z posesji i poprowadzenie drogi dla rowerów (o ile w ogóle potrzebne w tym miejscu) przebiegłoby o wiele mniej konfliktowo. 

{hb}