21 lutego 2020

Łagiewnicka

Obecnie to najgorsza w Łodzi trasa rowerowa nazywana z pogardą "śmieszką rowerową". Po 20 latach od powstania jej dni są już policzone. 

Przy okazji planowanej modernizacji drogi dla rowerów wzdłuż ul. Łagiewnickiej postulujemy aby wykorzystać nadarzającą się okazję i ułatwić poruszanie się rowerem wzdłuż rzeki Sokołówki 

Zarząd Inwestycji Miejskich rozpoczął poszukiwania wykonawcy prac na ul. Łagiewnickiej. Czyżby koniec najgorszej jakościowo drogi dla rowerów w Łodzi? Wysłaliśmy uwagi do wstępnego projektu

Uznawana za jedną z najgorszych w Łodzi, wykonana z kostki brukowej, z poprzecznymi krawężnikami. Śmieszka wzdłuż ul. Łagiewnickiej i Sikorskiego czeka modernizacja. Miasto czeka na dokumentację projektową