Od dwóch miesięcy trwa budowa fragmentu drogi zaplanowanej na byłej bocznicy kolejowej. Ale to niewielki fragment większego projektu. Pomimo posiadania dokumentacji projektowej urząd blokuje możliwość zgłoszenia kolejnego odcinka do budżetu obywatelskiego 

 Od czerwca 2023 trwa budowa 400-metrowego odcinka drogi łączącego ul. Przędzalnianą z al. Śmigłego-Rydza (kliknij), ale gotowa jest też dokumentacja projektowa na pozostałe fragmenty trasy. 
KMmapaOdcinek1

Jednak z uwagi na niechęć w wygospodarowaniu środków na ten cel, przetarg na dalsze odcinki i rozwidlenie w kierunku al. Piłsudskiego i ul. Milionowej został unieważniony. 
W takiej sytuacji do naboru wniosków budżetu obywatelskiego wpłynął wniosek, o realizację tego odcinka idącego na północ. 

KMmapaOdcinek4

Jest on o tyle istotny, że poprzez zbudowanie połączyłby istniejący już przejazd dla rowerów przez al. Piłsudskiego z parkiem Nad Jasieniem. 

W wszystko wydawałoby się w porządku, gdyby niezrozumiała decyzja Biura Architekta Miasta UMŁ. Otóż urzędnik opiniujący stwierdził, że wniosek złożony przez mieszkańca, jest sprzeczny z polityką miasta! 

"Opinia Biura Architekta Miasta: Opinia dot. propozycji zadania do budżetu obywatelskiego na 2023/2024 r. pn. „Rowerem do Scheiblera – od Piłsudskiego do alejki parkowej” – budowa drogi pieszo rowerowej 250m - zadanie nr W 016SW Biuro Architekta Miasta opiniuje negatywnie wniosek z punktu widzenia polityki konserwatorskiej oraz przestrzennej Miasta, jednocześnie przedstawiając następującą uwagę: Teren w całości objęty planem zagospodarowania przestrzennego – w studium projektowana ulica 1KDG tj. droga główna, dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu wraz z obowiązkiem lokalizacji drogi rowerowej. Opinia Biura Inżyniera Miasta: Projekt powinien być zgodny z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, wraz z jego zmianami dotyczącymi korytarzy drogowych, oraz z właściwym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 W016SW negatywna

Zatem sam urząd może projektować w takim miejscu drogę dla rowerów, może publicznie deklarować że kiedyś zbuduje, ale jeśli jakiś mieszkaniec ośmieli się wskazać sposób na sfinansowanie budowy, to w takiej sytuacji trzeba wykazać, że nie można. 

Jest to o tyle kuriozalne, że gotowa dokumentacja projektowa jest w posiadaniu Zarządu Inwestycji Miejskich od niemal roku. Wystarczy wziąć to i budować! A nie tylko deklarować chęć budowy. 

KMprzetargMapa8

KMprzetargMapa7

Trzeba przyznać, że czegoś takiego to jeszcze w 11-letniej historii budżetu obywatelskiego w Łodzi nie grali! 
Urzad blokuje BO Ksiezy Mlyn