W przetargu wpłynęły dwie oferty na budowę drogi dla rowerów na Księży Młyn. Czekamy na rozstrzygnięcie 

Przetarg jaki ogłosił Zarząd Inwestycji Miejskich był podzielony na dwa etapy. 

Budowa drogi rowerowej w śladzie dawnej bocznicy kolejowej na odcinku od ul. Przędzalnianej do al. Rydza Śmigłego – Etap I (odcinek 1)
Zadanie 1 – Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi rowerowej i chodnika na odcinku od ul. Fabrycznej do al. Śmigłego-Rydza, w tym wykonanie przejazdu rowerowego i przejścia dla pieszych przez ul. Przędzalnianą, budowa oświetlenia, odwodnienia, montaż elementów małej architektury, nasadzenia. 
Zadanie 2 (prawo opcji) – Przedmiotem zamówienia jest budowa wyniesionego przejścia i przejazdu rowerowego przez ul. Fabryczną w rejonie wejścia do parku Źródliska I, zawierającego się w dokumentacji projektowej Etapu I. 

KMmapaOdcinek1

Część II - Budowa drogi rowerowej w śladzie dawnej bocznicy kolejowej na odcinku od al. Rydza Śmigłego do ul. Milionowej z łącznikiem do al. Piłsudskiego – Etap II (odcinki 2, 3 i 4)
Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi rowerowej i pieszo-rowerowej na odcinku od al. Śmigłego-Rydza do ul. Milionowej z odnogą do al. Piłsudskiego, w tym remont ul. Do Folwarku, budowa oświetlenia, odwodnienia, montaż elementów małej architektury, nasadzenia.
KMmapaOdcinek234

 

Przed otwarciem ofert Zamawiający ujawnił ile zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. To kwota: 4 919 242,98 PLN, w tym:

  1. dla części – 1 500 000,00 PLN 
  2. dla części – 3 419 242,98 PLN

Wpłynęły dwie oferty. 

  1. „JAGEZ” Firma Transportowo - Usługowa Zdzisław Jagiełło z Łodzi zaoferowała 3 406 180,00 zł za realizacji części I oraz 6 385 766,99 zł za realizację części II. 
  2. KONMAG DOBRZYŃSKA ROBOTY BUDOWLANE Sp. J. oraz Larkbud Sp. z o. o. z Łodzi 3 801 562,85 zł za realizację części I oraz 5 667 999,42 zł za część II.

ScheiblerowkaOtwarcieOfert

AKTUALIZACJA 
Zgodnie z informacjami prasowymi, ZIM nie dołożył  brakującej kwoty i unieważnił Cześć 2 przetargu. Jednocześnie rozstrzygnął przetarg dla Części 1. 
Przetarg wynik I
Wygrała przetarg „JAGEZ” Firma Transportowo -Usługowa wykonawca ostatniej modernizacji drogi dla rowerów wzdłuż al. Sikorskiego.

Teraz wykonawca ma 8 miesięcy na wywiązanie się z oferty - co jednak musi poprzedzić podpisanie umowy.