Zarząd Inwestycji Miejskich ogłosił przetarg na aktualizację dokumentacji projektowej trasy rowerowej biegnącej w śladzie byłej bocznicy kolejowej na Księży Młyn. Czy to oznacza że w końcu doczekamy się jej realizacji? 

 Pomysł zagospodarowania byłej bocznicy kolejowej pojawił się już w 2008 roku. Później nawet powstały plany i projekty (kliknij aby zobaczyć szczegóły). Zaś w marcu 2019 na naszej stronie opublikowaliśmy taki oto film 

Wydawało się, że po tej konferencji prasowej ZIM ogłosi przetarg i będą mogły rozpocząć się prace. 

To niestety następuje dopiero teraz, a oferenci mają czas do 8 listopada 2019. Zatem można z pewnością założyć, że prace budowlane rozpoczną się dopiero w 2020. 

Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja dokumentacji projektowej pn. „Budowa drogi rowerowej od al. Piłsudskiego przy ul. Targowej do al. Piłsudskiego przy ul. Paryskiej” . Opracowanie podzielone jest na następujące etapy:
Etap I – odcinek od Skweru im. Leona Niemczyka do wiaduktu al. Marszałka E. Śmigłego-Rydza.
Etap II – odcinek od wiaduktu al. Marszałka E. Śmigłego-Rydza do al. Piłsudskiego przy ul. Paryskiej w Łodzi.

W dotychczasowej dokumentacji, która miejmy nadzieje zostanie skorygowana, zaplanowano jedynie przejście dla pieszych łączące park Źródliska z istniejącą już drogą rowerową wzdłuż tzw "kociego szlaku". 

KM Fabryczna

Kolejny fragment dochodzący do ul. Przędzalnianej jest już wykonany. plan sytuacyjnyNastępnie mamy skrzyżowanie z ul. Przędzalnianą, które z pewnością wymaga poprawy, gdyż w obecnym kształcie może stanowić duże niebezpieczeństwo. 
KM Przedzalniana

Skrzyżowanie z al. Śmigłego-Rydza jest w trakcie realizacji przy okazji z osobną budową (kliknij)
Dalej na wschód ma już zostać zbudowana droga rowerową, która będzie mogła służyć jako rowerostrada. 
KM nad Jasieniem

Na północ połączy ona pobliską ul. Paryską, a dalej dociągnięta zostanie do skrzyżowania z al. Piłsudskiego, przez którą przy okazji modernizacji trasy WZ zbudowano przejazd dla rowerów. 
KM ParyskaZaś na południe droga rowerowa w śladzie byłego torowiska doprowadzi aż do ul. Milionowej 
KM Milionowa

Niestety, ZIM zrezygnował z III Etapu prac, który zakładał dalsze wykorzystanie dawnego torowiska - aż do skrzyżowania z ul. Niciarnianą. 
KM Niciarniana

Teraz pozostaje czekać na projektantów chcących dokonać aktualizacji dokumentacji projektowej. Trzeba też mieć nadzieję, że w przyszłorocznym budżecie miasta znajdą się środki na wykonanie tej rewelacyjnej trasy. 

{hb}