Droga dla rowerów w śladzie byłej bocznicy kolejowej do imperium Karola Scheiblera na Księżym Młynie? Właśnie rozpoczął się przetarg na drugą część tej nowej trasy rowerowej

Zarząd Inwestycji Miejskich ogłosił przetarg na budowę II etapu scheiblerówki oraz zaprojektowanie kolejnego odcinka drogi dla rowerów w kierunku ul. Niciarnianej. 

Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi dla rowerów/pieszych i rowerów w podziale na zadania:

Zadanie 1 - Budowa drogi rowerowej i pieszo-rowerowej na odcinku od al. Śmigłego-Rydza do ul. Milionowej z odnogą do al. Piłsudskiego – wykonanie robót na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.
Zadanie 2 - Rozbudowa al. Piłsudskiego na odcinku od włączenia drogi rowerowej w rejonie ul. Paryskiej do ul. Niciarnianej, w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów po południowej stronie ulicy, w systemie zaprojektuj i wybuduj - zaprojektowanie i wykonanie robót według opracowanej dokumentacji projektowej polegającej na rozbudowie al. Piłsudskiego na odcinku od włączenia drogi rowerowej w rejonie ul. Paryskiej (kontynuacja trasy rowerowej realizowanej w ramach Zadania 1) do ul. Niciarnianej, w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów po południowej stronie ulicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Zadanie 1 to nic innego jak dokończenie istniejącej koncepcji, która poznaliśmy już wcześniej. Czyli realizacja odcinków II, III i IV (kliknij po szczegóły). Zaś odcinek pierwszy jest już niemal ukończony i czeka na odbiory.  Termin wykonania zamówienia: 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy

Zadanie 2 to coś zupełnie nowego, o czym dotychczas można było jedynie marzyć. Jeśli wszystko wyjdzie zgodnie z planem, pojawi się połączenie rowerowe łączące dom kultury, tereny przemysłowe, okolice sądu, markety i nowe osiedle mieszkaniowe na terenie dawnej Wi-My. Czyli południowa strona al. Piłsudskiego pomiędzy istniejącym przejazdem przy ul. Paryskiej a skrzyżowaniem z ul. Niciarnianą. 
Pilsudskiego Paryska Niciarniana

Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uzyskaniem wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych i uzgodnień umożliwiających realizację zadania, w tym uzyskanie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych/ pozwolenia na budowę bądź przygotowanie wniosku o wydanie decyzji ZRiD (w przypadku gdy inwestycja wymagała będzie rozbudowy pasa drogowego). Szczegółowy zakres inwestycji zostanie określony na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

Projektowana droga dla pieszych i rowerów powinna mieć szerokość zgodną z obowiązującymi przepisami, to jest minimum 3 m i powinna znajdować się w śladzie obecnego chodnika z lokalnymi poszerzeniami. W szerszych miejscach należy zaprojektować osobno drogę dla rowerów i drogę dla pieszych. Należy wykonać miejscowe zawężenia celem ochrony drzew rosnących wzdłuż projektowanej drogi dla pieszych i rowerów – zakres zawężeń należy uzgodnić z Zamawiającym oraz z Wydziałem Kształtowania Środowiska na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. W ramach rozbudowy pasa drogowego w związku z budową drogi dla pieszych i rowerów planowana jest rozbiórka istniejącego murku na wysokości posesji nr Piłsudskiego 133, oraz zaprojektowanie nowej konstrukcji oporowej.

Zakłada się zachowanie i pełną ochronę obu drzew w trakcie inwestycji. Szczególną uwagę należy zwrócić na drzewa rosnące na środku istniejącego chodnika: dwa drzewa na wysokości posesji przy al. Piłsudskiego 135a, jedno drzewo na wysokości posesji przy al. Piłsudskiego 153 oraz jedno drzewo na wysokości posesji przy al. Piłsudskiego 155 u zbiegu al. Piłsudskiego z ul. Niciarnianą. Ze względu na ich lokalizację, w projekcie należy przyjąć rozwiązania techniczne umożliwiające zachowanie i ochronę ich systemów korzeniowych, np. zawężenia, nawierzchnie podwieszane itp., oraz poprawę warunków glebowych,

Projektowane trawniki z siewu: 
Gatunki podstawowe:
- życica trwała (do 40%)
- kostrzewa czerwona - rozłogowa (od 15 do 30 %)
- kostrzewa czerwona - kępowa (od 15 do 25 %)
- wiechlina łąkowa (od 15 do 20%)
Gatunki uzupełniające:
- kostrzewa trzcinowa (od 10 do 25%)
- kostrzewa owcza (do 20%)
W celu otrzymania gęstego trawnika, na 100 m2 należy przeznaczyć ok. 4 kg nasion.

Termin opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody na realizację oraz wykonanie robót budowlanych w oparciu o zatwierdzony projekt:Termin opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody na realizację oraz wykonanie robót budowlanych w oparciu o zatwierdzony projekt:18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.