Odbyło się spotkanie ze stroną społeczną dotyczące przebiegu planowanej drogi dla rowerów wzdłuż byłej bocznicy kolejowej imperium Scheiblera

Na zaproszenie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Łodzi w dniu 14 października 2021 odbyło się spotkanie urzędników ZDiT, ZIM wraz z projektantem i przedstawicielami strony społecznej. Zaproszono przedstawiciela Fundacji Normalne Miasto Fenomen Huberta Barańskiego oraz Szymona Iwanowskiego ze Stowarzyszenia Społecznie Zaangażowani koordynującego "Społecznych Opiekunów Drzew w Łodzi". 

KM drzewa 1

Pomysł wykorzystania starej bocznicy kolejowej na Księży Młyn ma już kilkanaście lat. W tym artykule zebraliśmy wszystkie informacje dotyczące tej trasy

Historia 
2002 VI - TOnZ organizuje noc świętojańską - ostatni przejazd pociągu po bocznicy scheiblerowskiej
2003 IX - Syndyk Uniontexu sprzedaje mienie w tym stare torowisko 
2004 - likwidacja torowiska
2008 VI - Mariusz Wasilewski (założyciel Rowerowej Łodzi) publikuje film na YouTubie z propozycją budowy drogi rowerowej (kliknij aby zobaczyć film)
2009 III - przedstawiciele kilku Rad Osiedli proponują ZDiT zbudowanie drogi rowerowej łączącej Andrzejów z ul. Piotrkowską 
2012 VI - uchwalenie "Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Księżego Młyna" w ramach którego była bocznica kolejowa miała być przekształcona w drogę rowerową wraz z alejką dla spacerujących (kliknij w artykuł)
2013 - publiczne deklaracje wiceprezydenta Łodzi oraz dyrektora ZDiT o kończących się pracach nad dokumentacją projektową 
2016 X - artykuł na RowerowaLodz.pl (kliknij)
2015 I - zakończenie budowy malutkiego fragmentu drogi na "kocim szlaku" łączącego "bocznicę" z parkiem Źródliska 
2018 III - budowa kolejnego fragmentu łączącego "koci szlak" ze skrzyżowaniem ul. Przędzalnianej 
2019 III - zapowiedź aktualizacji projektu i rozpoczęcia budowy fragmentu 
2019 X - ogłoszony przetarg na aktualizację dokumentacji projektowej 

KM drzewa 2

We wrześniu 2020 powinno nastąpić oddanie projektu i rozpisanie przetargu na budowę. Jednak kolejny rok zleciał na... dogrywaniu kosmetycznych szczegółów. I po roku od tego terminu zorganizowano spotkanie. 
Do wycięcia przewidziano aż 115 drzew... jednak wizja lokalna pozwoliła przekonać się, że w przeważającej części są to kilkuletnie samosiejki lub drzewa schorowane lub dobiegające końca swojego funkcjonowania. Pełna relacja Szymona Iwanowskiego pod kątem drzew do przeczytania TUTAJ - kliknij

KM drzewa 3

Na całym przebiegu droga dla rowerów ma mieć od 2 do 3 metrów szerokości i zrobiono niemal wszystko aby w pełni wykorzystać przebieg trasy byłej bocznicy kolejowej. W związku z czym ograniczono do minimum wycinkę drzew, a jedynie ograniczono się do usunięcia niewielkich samosiejek. Zrezygnowano nawet z budowy południowego odcinka na rzecz skierowania ruchu rowerowego na ul. Do Folwarku, która także zostanie wyremontowana i przekształcona na wzór ulicy rowerowej. 

KM drzewa 4

Dokładny przebieg trasy można zobaczyć na filmach o mapie umieszczonej w osobnym artykule (kliknij)

W podsumowaniu Szymon Iwanowski napisał m.in "Gdy droga powstanie zgodnie z projektem w oparciu o przestrzegane standardy, będzie jedną z najpiękniejszych tras rowerowych w Łodzi."  Z ust urzędników padły deklaracje, że przetarg na budowę zostanie ogłoszony jeszcze w 2021 roku, aby na wiosnę 2022 wystartować z pracami. Nie ma zatem się co łudzić, że zostanie zbudowana do końca 2022. 

AKTUALIZACJA 

Ponieważ informacja o planowanej wycince drzew wywołała duże zainteresowanie postanowiliśmy ustalić dokładnie u źródła. Pytanie dotyczyło planowanej wycinki drzew na trzech odcinkach. Pierwszy to fragment bocznicy pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Przędzalnianą a budowaną al. Śmigłego-Rydza. Drugi odcinek planowanej drogi dla rowerów kończy się mniej więcej za byłym mostkiem kolejowym nad Jasieniem przy końcu ul. Do Folwarku. Trzeci odcinek to sama ul. Do Folwarku, która ma zostać w ramach tej inwestycji przebudowana. 

ZIModpDrzewa

Z odpowiedzi jaką otrzymaliśmy od ZIM wynika, że ze 115 drzew, 62 mają na tyle większy obwód że wymagane jest uzyskanie zgody. W większości są to kilku lub kilkunastoletnie drzewka wyrosłe na byłym torowisku kolejowym. Za to 18 większych drzew przy ul. Do Folwarku zostanie wyciętych ze względu na modernizację jezdni aby mogły się tam mijać samochody. 

 ulica Do Folwarku jest za wąska dla autKM doFolwarku1 Konieczność budowy mijanek dla autKM doFolwarku2

 

W dalszej części droga dla rowerów ma iść już po śladzie bocznicy kolejowej. Na tej fotografii widać środkową część na której zostanie zbudowana ta trasa. Nie ma konieczności wycinki sąsiadujących drzew. KM mostek1

Dalej droga będzie szła po północnej granicy parku Nad Jasieniem - także w śladzie byłej bocznicy kolejowej, któe ślad nadal jest doskonale widoczny. 

 KM nad Jasieniem KM nad Jasieniem2

Aż dojeżdżały do skrzyżowania z al. Śmigłego-Rydza i zbudowanym wiaduktem. Tu także droga dla rowerów będzie szła środkiem pomiędzy drzewami. 
KM nad Jasieniem3

Pod wiaduktem jest już widoczny przebieg drogi dla rowerów, która idealnie wchodzi w ślad byłej bocznicy kolejowej. 

KM podWiaduktem

Najbardziej zaniedbany jest odcinek pomiędzy al. Śmigłego-Rydza a ul. Przędzalnianą. 
KM Przedzalniana1

Po lewej widoczny jest dotychczasowy chodnik (pozostanie ale odnowiony), zaś droga dla rowerów będzie szła po widocznych po prawej podkładach kolejowych - za drzewami. 

KM Przedzalniana2

Niestety niektóre drzewa zdołały wyrosnąć w miejscu, które i tak nie wróży im przyszłości - zbyt blisko budynków, albo na bardzo utwardzonym podłożu 

 KM Przedzalniana3 KM Przedzalniana4

Albo wrosły w zabytkowy szlaban, który przy okazji budowy ma zostać poddany renowacji i wrócić na swoje historyczne miejsce.