Zarząd Inwestycji Miejskich ogłosił przetarg na modernizację kolejnego odcinka ul. Krakowskiej 

 W 2023 roku zakończono modernizację północnego odcinka ul. Krakowskiej pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Siewną a ul. Barską. Teraz zapowiedziano modernizację południowego odcinka. 

KrakowskaII plan orientacyjny

KrakowskaII projekt1

KrakowskaII projekt2

KrakowskaII projekt3

KrakowskaII projekt4

Na skrzyżowaniu z ul. Michałowicza zaplanowano przejazd dla rowerów na stronę zachodnią, co doskonale łączy się z alejką parkową. 

KrakowskaII projekt5

Na skrzyżowaniu z ul. Rzeszowską efekt końcowy będzie odbiegać od tego co widać na opracowaniu. Jak można przeczytać w dokumentach przetargowych, nie ma zgody na ingerencję w działki prywatne. Zatem: Przesunięto wyniesione przejście dla pieszych oraz rowerzystów w kierunku wschodnim o 2,55 m z uwagi na zmianę przebiegu projektowanego chodnika biegnącego na wprost przez ul. Rzeszowską wzdłuż działki ewidencyjnej nr 449/3 obręb P-15. Tym samym zmianie podlega szerokość rampy na styku z ulicą Krakowską z 4,8 m na 3,2 m.· Chodniki biegnące wzdłuż ul. Rzeszowskiej po obu stronach do pozostawienia jak w stanie istniejącym.· Budowa odwodnienia, oświetlenia oraz kanału technologicznego w obrębie ul. Rzeszowskiej bez zmian.

KrakowskaII projekt6

KrakowskaII projekt7

KrakowskaII projekt8

Na kolejnym przejściu dla pieszych nie zaplanowano przejazdu dla rowerów - choć to doskonałe miejsce aby połączyć alejkę parkową z drogą dla rowerów. 

KrakowskaII projekt9

Dziwi brak zaplanowania przejazdu dla rowerów przed skrzyżowaniem z ul. Minerską. Tym bardziej, że po stronie zachodniej jest wjazd do alejek parkowych. 

KrakowskaII projekt10

I co dalej? Do ul. Konstantynowskiej wzdłuż której jest droga dla rowerów, brakuje kilkuset metrów. Niepokojące jest zatem to, że dalszy odcinek nie został uwzględniony w projekcie. Ta dziura w ciągłości może nie być naprawione przez kolejne lata. Zatem koniecznie trzeba to dodać do wykonania za jednym zamachem.