Połączenie szerokiej arterii północ-południe z równie szeroką ulicą biegnącą w stronę nowego dworca Łódź Fabryczna. Od kilku lat apelujemy o rozsądne poprowadzenie dróg dla rowerów

Historia ta ma swój początek pod koniec 2014 roku. Wówczas zwróciliśmy się do Zarządu Dróg i Transportu o możliwość spotkania celem konsultacji układu rowerowego na połączeniu budowanej ul. Nowowęglowej oraz istniejącej ul. Kopcińskiego. Mieliśmy świadomość, że przy tak dużym obszarze objętym zmianami, sprawy rowerowe mogą zejść na plan dalszy. Nie myliliśmy się. 

Wizualizacja ZIM pokazująca całość skrzyżowania od strony zachodniej (od dworca PKP Łódź Fabryczna)Wizualizacja ZIM pokazująca całość skrzyżowania od strony zachodniej (od dworca PKP Łódź Fabryczna)

W połowie stycznia 2015 roku udało się nam spotkać, na którym zobaczyliśmy wstępne plany modernizacji tego węzła. Zwróciliśmy uwagę na konieczność połączenia rowerowego ul. Tuwima (która w planach będzie zaślepioną ulicą bez wyjazdu na ul. Wydawniczą), na zapewnienie różnych relacji rowerowych, a także o pamiętaniu o drodze dla rowerów na wiadukcie ul. Kopcińskiego. 

Wizualizacja ZIM pokazująca całość skrzyżowania od strony wschodniej (krańcówka autobusowa)Wizualizacja ZIM pokazująca całość skrzyżowania od strony wschodniej (krańcówka autobusowa)

Od tego czasu nastała cisza. Kiedy pod koniec marca 2017 po doniesieniach medialnych zapytaliśmy ponownie o projekt tego skrzyżowania, a także czy uwzględniono nasze uwagi, w odpowiedzi otrzymaliśmy jedynie dokumentację projektową. Wynika z niej, że większość naszych uwag została ominięta. Dla transparentności publikujemy wszystkie uwagi z prośbą o ocenę czy słuszne. 

Naniesione nasze uwagi i wysłane do ZDiTNaniesione nasze uwagi i wysłane do ZDiT

- brak obustronnego wprowadzenia ruchu rowerowego w jezdnię ul. Wydawniczej,
Takie poprowadzenie drogi dla rowerów powoduje brak możliwości wjechania na nią. Zjechanie z niej jest w ogóle nie możliwe ze względu na usytuowanie jej po przeciwnej stronie jezdni. Takie poprowadzenie drogi dla rowerów powoduje brak możliwości wjechania na nią. Zjechanie z niej jest w ogóle nie możliwe ze względu na usytuowanie jej po przeciwnej stronie jezdni.

- zwielokrotnieniu punktów potencjalnych kolizji dla rowerzysty jadącego Kopcińskiego i chcącego wjechać na Wydawniczą, zamiast poprowadzenia DDR w miejscu trawnika 
Dla rowerzysty chcącego z Kopcińskiego dostać się do ul. Wydawniczej zafundowano dodatkowych 8 punktów potencjalnej kolizji.Dla rowerzysty chcącego z Kopcińskiego dostać się do ul. Wydawniczej zafundowano dodatkowych 8 punktów potencjalnej kolizji.
Tymczasem poprowadzenie drogi dla rowerów po południowej stronie, nie dość że zmniejsza liczbę miejsc kolizyjnych do zera, to jeszcze z 210 metrów do 107.Tymczasem poprowadzenie drogi dla rowerów po południowej stronie, nie dość że zmniejsza liczbę miejsc kolizyjnych do zera, to jeszcze z 210 metrów do 107.

- brak przejazdu dla rowerów wzdłuż Wierzbowej i jakichkolwiek ułatwień do wjeżdżania rowerem na poprzeczną drogę dla rowerów (Jak się na nią dostać!?)
Wjazd na drogę dla rowerów z ul. Wierzbowej jest bardzo skomplikowany, a dla kogoś jadącego z południa niemal niemożliwy.Wjazd na drogę dla rowerów z ul. Wierzbowej jest bardzo skomplikowany, a dla kogoś jadącego z południa niemal niemożliwy.
- brak pomysłu co ma zrobić rowerzysta jadący z Kopcińskiego na południe i chcący jechać prosto tą nową ulicą do Tuwima. Teleportacja?
Pomyślano o rowerzyście jadącym (na górę wiaduktu) w stronę ul. Kopcińskiego. A co z rowerzystą jadącym w przeciwnym kierunku? Pomyślano o rowerzyście jadącym (na górę wiaduktu) w stronę ul. Kopcińskiego. A co z rowerzystą jadącym w przeciwnym kierunku?
- brak przejazdu pomiędzy zaślepieniem Tuwima a krańcówką (obok przejścia dla pieszych)
Trudno pojąć brak przejazdu obok przejścia dla pieszych ul. Wydawniczej. Wykrzyknikiem pokazujemy jedyną naszą uwagę jaką uwzględniono od 2015 roku. Dziwi brak dojazdu do parku 3 Maja.Trudno pojąć brak przejazdu obok przejścia dla pieszych ul. Wydawniczej. Wykrzyknikiem pokazujemy jedyną naszą uwagę jaką uwzględniono od 2015 roku. Dziwi brak dojazdu do parku 3 Maja.
- brak DDR na północ wzdłuż Kopcińskiego, mimo że już obecnie rowerzyści są tam zmuszeni do jazdy chodnikami! - brakiem parkingu rowerowego na remontowanej krańcówce autobusowej
Obecnie rowerzystów zmusza się do jazdy ul. Kopcińskiego po nierównym chodniku. Mając w planach tak dużą przebudowę nie uwzględniono budowy drogi dla rowerów wzdłuż ul. Kopcińskiego.Obecnie rowerzystów zmusza się do jazdy ul. Kopcińskiego po nierównym chodniku. Mając w planach tak dużą przebudowę nie uwzględniono budowy drogi dla rowerów wzdłuż ul. Kopcińskiego.
- brak przejazdu dla rowerów przez szeroką Nowowęglową,

Mając na uwadze, że jest to zaplanowany w tym roku wydatek rzędu 36 mln złotych apelujemy do Zarządu Inwestycji Miejskich o ponowne przeanalizowanie naszych uwag, które mają na celu dostosowanie tego dużego skrzyżowania do potrzeb rowerzystów. Źle zaprojektowana a później wykonana infrastruktura rowerowa, nie będzie atrakcyjna dla rowerzystów i nie będzie w pełni wykorzystywana. Dodatkowo niektóre z zaprojektowanych rozwiązań wręcz będą wymuszać sytuacje groźne dla niechronionych uczestników ruchu. 

{hb}