Niewielki fragment drogi dla rowerów, który miał powstać wraz z budową rowerówek dookoła ronda Solidarności, przez błędy w projekcie zostanie wykonany dopiero w 2020 roku, a nie jeszcze w tym jak zapowiadano

Kiedy w 2018 roku budowano drogi dla rowerów wzdłuż ul. Kopcińskiego pomiędzy rondem Solidarności a ul. Jaracza, nie dokończono małego fragmentu po wschodniej stronie tuz obok budynków należących do Uniwersytetu Łódzkiego. Tłumaczono to wówczas tym, że UŁ prowadzi tam prace i trzeba dokonać ostatnich uzgodnień.
Na początku 2019 roku na jednej z konferencji prasowych, przedstawiciele ZIM zobowiązali się, że jeszcze w tym roku zlecą dobudowanie tego małego fragmentu (liczącego 75 metrów).
Miesiące mijały, koniec roku się zbliżał. Dwa miesiące przed końcem roku zapytaliśmy się, na jakim etapie jest ta budowa. Czy wyłoniono wykonawcę, skąd wynikają opóźnienia i czy budowa skończy się zgodnie z planem jeszcze w 2019 roku.

 Właśnie otrzymaliśmy pismo z odpowiedzią, z którego wynika, że ten liczący 75 metrów fragment zostanie wykonany, ale w 2020. Powodem opóźnień są braki w dokumentacji projektowej, które to uzupełnić ma wykonawca projektu firma Graff Invest z Poddębic. 

KopcinskiegoJaraczaProjektodpZIM

Dopiero po uzupełnieniu dokumentów, co nastąpi już w przyszłym roku, będzie można ogłosić przetarg na wykonanie tych 75 metrów drogi rowerowej i chodnika. 

KopcinskiegoJaraczaProjekt