Rozpoczyna się budowa drogi dla rowerów biegnącej przez środek kampusu Uniwersytetu Łódzkiego. Ma połączyć skrzyżowania ul. Lumumby z ul. Pomorską i ul. Jaracza z ul. Kopcińskiego

budowę zapowiedziano na początku tego roku akademickiego. Być może na początku następnego (październik 2014) będzie już gotowa gotowa do 30 września. Zyskają również piesi – przy okazji powstaną nowe chodniki. Koszt inwestycji – 380 tys. zł. pokryją po połowie ZDiT i UŁ. Droga będzie biegła w poprzek kwartału, a nie wzdłuż ulic jak do tej pory realizowane inwestycje.

- Uniwersytet Łódzki od kilku lat popiera ideę zrównoważonego transportu. Chcemy, by dzięki tej inwestycji zwiększyła się znacząco liczba użytkowników rowerów, a studenci są grupą „predysponowaną” do aktywnej formy spędzania czasu, jazda na rowerze wydaje się więc naturalnym rozwiązaniem – mówi Mariusz Sokołowicz, pełnomocnik rektora Uniwersytetu. - Wprawdzie głównymi beneficjentami będą studenci i pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego, zapraszamy jednak wszystkich łodzian do korzystania z niej i skracania sobie drogi przez kampus UŁ.

Zarząd Dróg i Transportu przetarg na wykonania prac na kampusie UŁ ogłosił na początku lipca. Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych w zakresie drogi rowerowej i ciągu pieszego przy ul. Krzywickiego i ul. Pomorskiej - etap B i E, określonych w dokumentacji technicznej: - wykonanie dwóch odcinków drogi rowerowej o łącznej długości ok. 415 m, - budowa ciągu pieszego długości ok. 65 m. 

Przerywana linia to DDR idąca przez środek kampusu. Resztę drogi będzie można przebyć po istniejącej wewnętrznej drodze w śladzie ul. Jaracza.

W śladzie ul. Jaracza projektanci przewidzieli rowerówkę wykonaną z asfaltu

To co dziwi, że łódzka firma zaproponowała ten drobny fragment przy ul. Pomorskiej, aby wykonać go z czerwonej kostki bauma.

MEDIA: 
Radio Łódź "W Łodzi powstaje nowa droga rowerowa"W Łodzi powstaje nowa droga rowerowa" 
UMŁ "Rowerem na Uniwersytet" 
Dziennik Łódzki "Nowa droga rowerowa w Łodzi" 
Gazeta Wyborcza Łódź "Droga rowerowa na Lumumbowo - zbudują ją w miesiąc"Droga rowerowa na Lumumbowo - zbudują ją w miesiąc"