ZDiT ogłosił przetarg na wykonanie drogi dla rowerów przez środek kampusu Uniwersytetu Łódzkiego w śladzie ul. Jaracza i ul. Krzywickiego

Zarząd Dróg i Transportu do 18 lipca czeka na oferty wykonania prac na kampusie UŁ. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie drogi rowerowej i ciągu pieszego przy ul. Krzywickiego i ul. Pomorskiej - etap B i E, określonych w dokumentacji technicznej: - wykonanie dwóch odcinków drogi rowerowej o łącznej długości ok. 415 m, - budowa ciągu pieszego długości ok. 65 m. Inwestycja ma na celu skomunikowanie drogi rowerowej realizowanej prze Uniwersytet Łódzki z drogami publicznymi w rejonie kampusu uniwersyteckiego. Czas realizacji do 15 września 2014. 

Przerywana linia to DDR idąca przez środek kampusu. Resztę drogi będzie można przebyć po istniejącej wewnętrznej drodze w śladzie ul. Jaracza.

W śladzie ul. Jaracza projektanci przewidzieli rowerówkę wykonaną z asfaltu

To co dziwi, że łódzka firma zaproponowała ten drobny fragment przy ul. Pomorskiej, aby wykonać go z czerwonej kostki bauma.