Rektorzy Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Medycznego zapowiedzieli wybudowanie drogi rowerowej przez teren kampusu. Władze miasta chcą w tym pomóc

2 października odbyła się inauguracja roku akademickiego. Na wspólnej uroczystości rektorzy Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, która odbyła się w auli "paragrafu", zapowiedzieli budowę drogi rowerowej biegnącej przez środek kampusu uniwersyteckiego. Inwestycja ta ma być sfinansowana z pieniędzy miejskich, jednak tam gdzie droga rowerowa miałaby przebiegać przez tereny należące do jednego z dwóch uniwersytetów, koszty budowy muszą ponieść uczelnie. 

3 października na konferencji prasowej wiceprezydent Łodzi Radosław Stępień podtrzymał deklaracje, że miasto jest gotowe na podłączenie do sieci dróg rowerowych oba uniwersytety. Jest to dopiero praca koncepcyjna, gdyż nikt jeszcze nie posiada projektów tej drogi, ani nawet ostatecznego jej przebiegu. Jednak pewne symptomy zmian już widać - na dwóch przejściach dla pieszych (ul. Pomorska/ul. Lumumby oraz ul. Kopcińskiego/ul. Jaracza) lada moment powstaną dwa przejazdy rowerowe. To niejako one mają stanowić początek i koniec jednej z odnóg drogi rowerowej na Lubumbowo. 

Wola rektorów i władz miasta to dobry prognostyk 
Ale zawsze diabeł tkwi w szczegółach i dopiero szczegółowe opracowania pozwolą ustalić, czy proponowany przebieg drogi jest w ogóle możliwy. Problemem mogą się okazać sprawy własnościowe i jak zwykle pieniądze. 

W grę wchodzi następujący przebieg drogi rowerowej
Od skrzyżowania z ul. Kopcińskiego na wschód ul. Jaracza aż do skrzyżowania z ul. Krzywickiego. Aktualnie to szeroki chodnik z kostki betonowej, który okazjonalnie służy jako droga dojazdowa do niektórych budynków. Ten fragment (na mapie kolor pomarańczowy) jest najbardziej pewny i nie wzbudza wątpliwości.

 (kliknij aby powiększyć) 

Problem zaczyna się dalej na wschód (kolor różowy na mapie). W grę wchodzą dwa kierunki z dwoma wariantami każdy. Ten północny w kierunku ul. Lumumby i budowanego właśnie tam przejazdu rowerowego (czerwone kropki na mapie). Pierwszy sugerowany przez władze Uniwersytetu w śladzie ul. Krzywickiego - jednak aktualnie do zalesiona i zarośnięta ciemna ścieżka. Drugi to wariant uwzględniający tworzony parking przed budowanym wydziałem filologi UŁ. 
Południowy kierunek też ma dwa warianty i oba są obarczone pewnymi problemami. Pierwszy wzdłuż ul. Krzywickiego aż do ul. Narutowicza - tu problemem jest bardzo mało miejsca przy siedzibie Radia Łódź, a następnie obok krańcówki tramwajowej Radiostacja. Drugi wariant zakłada przebicie na wprost ul. Jaracza, aż do ul. Konstytucyjnej. Dalszy ciąg drogi rowerowej miałby uwzględniać przejazd rowerowy na skrzyżowania ul. Narutowicza i ul. Konstytucyjnej. 

 

AKTUALIZACJA

Po kilku wizjach lokalnych i konsultacjach, wychodzi na to że najbardziej prawdopodobnym przebiegiem drogi rowerowej będzie ta zaznaczona na żółto.
 
 (kliknij aby powiększyć)
Pomarańczowy przebieg w śladzie ul. Jaracza pozostaje bez zmian. Następnie (na różowo) rozważane są dwa warianty poprowadzenia drogi rowerowej. Wszystko po to, aby podłączyć ją do budowanego przejazdu rowerowego przez ul. Lumumby. Kolorem żółtym oznaczono drogę rowerową, której projekt będzie przygotowywany w ZDiT - rowerówka powstanie w śladzie obecnego chodnika oraz asfaltowej drogi dojazdowej. 
Pomarańczowy przebieg w śladzie ul. Jaracza pozostaje bez zmian. Następnie (na różowo) rozważane są dwa warianty poprowadzenia drogi rowerowej. Wszystko po to, aby podłączyć ją do budowanego przejazdu rowerowego przez ul. Lumumby. Kolorem żółtym oznaczono drogę rowerową, której projekt będzie przygotowywany w ZDiT - rowerówka powstanie w śladzie obecnego chodnika oraz asfaltowej drogi dojazdowej.  

 

Póki co trwa budowa przejazdów rowerowych
W ramach rozstrzygniętego przetargu, który wygrała firma Strabbag, powstają dwa przejazdy rowerowe. Jeden na skrzyżowaniu ul. Pomorskiej i ul. Lumumby, a drugi na skrzyżowaniu ul. Kopcińskiego z ul. Jaracza. 
więcej - kliknij

{hb}