W 2014 roku rozpoczyna się modernizacja ulicy Inflanckiej w Łodzi pomiędzy ul. Strykowską a ul. Łagiewnicką (rondem Powstańców 1863 roku). Na całej długości ma powstać droga dla rowerów

W zaplanowanych na 2014 rok pracach, modernizacji ulegnie cała dłogość Inflankiej. Z dotychczasowej ulicy o dwóch dwujezdniowych nitkach i szpalerze drzew po środku, Zarząd Dróg i Transportu zamówił trzypasmową arterię, pod którą trzeba wyciąć 134 drzew. Przy tak monstrulanej wielkości jezdni powstanie także droga dla rowerów. 

Rowerówka m połączyć istniejące w ul. Łagiewnickiej i ul. Julianowskiej drogi dla rowerów. Niestety, projektanci z firmy Euro-Alians zaprojektowali drogę dla rowerów po północnej stronie ulicy, mimo że w ul. Julianowskiej rowerówka biegnie po stronie południowej. Taki przebieg drogi dla rowerów jest niekorzystny choćby z uwagi na największe w okolicy generatory ruchu jakimi są szkoły, centrum handlowe oraz osiedle bloków wielorodzinnych. Każdy rowerzysta chcący dostać się do nowopowstającej drogi dla rowerów, będzie musiał pokonać po siedem pasów ruchu (każdy 3,5 metra szerokości). W wykonanym projekcie próżno szukać przejazdów dla rowerów na zaplanowanych skrzyżowaniach z ul. Marysińską i ul. Gibalskiego, skrzyżowanie z ul. Franciszkańską zostanie zlikwidowane (czym definitywnie zamyka się mozliwość przywrócenia linii autobusowej na tej trasie). Przejazd dla rowerów będzie na skrzyżowaniu z ul. Łagiewnicką (po obu stronach) a kolejny dopiero przy ul. Zagajnikowej (po stronie zachodniej). 

Cała inwestycja ma kosztować ponad 40 mln złotych i ma być ukończona do października 2014.

Rondo Powstańców 1863 roku - ul. Łagiewnicka, ul. Warszawska, ul. Inflancka, ul. Julianowska

Ulica Inflancka - pomiędzy ul. Irysową a ul. Kolińskiego

Ul. Inflancka pomiędzy ul. Irysową a ul. Narcyzową.

Ul. Inflancka pomiędzy ul. Narcyzową a ul. Kolińskiego

Ul. Inflancka - skrzyżowanie z ul. Zagajnikową

Ul. Inflancka - pomiędzy ul. Zagajnikową a ul. Strykowską.