Zarząd Inwestycji Miejskich ogłosił przetarg na opracowanie koncepcji budowy tunelu pod torowiskiem kolejowym, jako przedłużenie ul. Hetmańskiej na północ od ul. Rokicińskiej

Przetarg na Opracowanie Wielobranżowej Koncepcji Projektowej oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania pn.: „Budowa bezkolizyjnych skrzyżowań z liniami kolejowymi nr 17 i 541 na przedłużeniu ulicy Hetmańskiej oraz w ciągu ulicy Malowniczej w Łodzi z podziałem na dwa zadania” został ogłoszony na początku grudnia 2023. Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania z liniami kolejowymi nr 17 i 541 na przedłużeniu ul. Hetmańskiej wraz budową przyległego układu drogowego oraz likwidacją przejazdu kolejowo-drogowego kat A w km 7,709 linii kolejowej nr 17 ( Łódź Fabryczna - Koluszki) i w km 2,437 linii kolejowej nr 541 ( Łódź Widzew –Łódź Olechów). Zamówienie obejmuje przygotowanie materiałów niezbędnych do złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji środowiskowej oraz uzyskanie ww. decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności.

Prezentowana koncepcja przygotowana przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Łodzi ma charakter wstępny. 

KoncepcjaTunelHetmanska

KoncepcjaTunelHetmanskaLegenda

Na całej długości przewidziano separowaną drogę dla rowerów, która ma się włączyć w istniejącą drogę rowerową wzdłuż ul. Rokicińskiej.  

KoncepcjaTunelHetmanska01

KoncepcjaTunelHetmanska02

KoncepcjaTunelHetmanska03

22 grudnia 2023 otwarto oferty 

ZIMoferty