Ulica Hetmańska łącząca osiedla Olechów i Janów, wyposażona jest w drogę dla rowerów. Jednak jej stan a nawet oznakowanie czeka na poprawę

Droga rowerowa biegnąca po zachodniej stronie ul. Hetmańskiej od północy łączy osiedla Janów i Olechów z drogą dla rowerów wzdłuż ul. Rokicińskiej, a na południu teoretycznie powinna umożliwić wygodną jazdę w kierunku Della. Tyle teoria. 

Kolor czarny to asfaltowa droga dla rowerów wzdłuż ul. HetmańskiejKolor czarny to asfaltowa droga dla rowerów wzdłuż ul. Hetmańskiej

W praktyce wysłużona droga dla rowerów jest nieprawidłowo oznakowana, albo czasem brakuje oznakowania. Znaki poziome (piktogramy) są namalowane bardzo rzadko (w odległościach niezgodnych z przepisami), nie są namalowane dla obu kierunków, a sama ich jakość pokazuje że nie były odnawiane od bardzo dawna.

Hetmanska01 Hetmanska02 Hetmanska03 Hetmanska04

Przed samym skrzyżowaniem z ul. Zakładową mamy już coś tak fatalnego, że nie powinno być dopuszczone do eksploatacji i w trybie pilnym winno być naprawione! 

Hetmanska05

Kuriozalne jest jednak zakończenie tej drogi, którą jak wspomniano powinno się swobodnie dojechać do DELLa i pozostałych bloków wzdłuż ul. Odnowiciela 

Rowerzysta dojeżdżający do tego miejsca nie ma ani możliwości wjechania na jezdnię, ani przekroczenia jezdni (jeśli jedzie do pobliskiego parku Źródła Olechówki, który niedawno ogłoszono jako sukces przez łódzkich radnych. 

Hetmanska06

Dlatego kierujemy pismo do Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi z prośbą o doprowadzenie oznakowania tej drogi dla rowerów do wymogów jakie stawiają polskie przepisy prawa. 

AKTUALIZACJA 
Otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź 
Hetmańska odpowiedź

{hb}