Właśnie ukończono prace na skrzyżowaniu ul. Drewnowskiej i al. Włókniarzy. Przez wybudowanie trzeciego pasa ruchu dla samochodów, przesunięto dotychczasową drogę dla rowerów i chodnik i zbudowano w nowym miejscu. Wygląda na to, że z pogwałceniem obowiązujących w Łodzi przepisów

Na początku października rozpoczęto przebudowę ul. Drewnowskiej na niewielkim odcinku przed skrzyżowaniem z al. Włókniarzy (kliknij). Urzędnicy stwierdzili, że właśnie to miejsce zasługuje na wydanie 2 mln złotych i parokrotnie forsowali przetarg, aż znaleźli wykonawcę (dopiero 4 przetarg przyniósł rezultat). Tym sposobem rozpoczęło się dobudowywanie trzeciego pasa ruchu dla samochodów. Pod tę rozbudowę wycięto dwa zdrowe drzewa, przesunięto także dotychczasowy chodnik i drogę dla rowerów. 

Dotychczasowa istniejąca tam nawierzchnia drogi dla rowerów i chodnika miała już kilkanaście lat i zbudowano je w czasach, kiedy w Łodzi nie rozumiano że rower to nie pieszy, a jedyną różnicą jaką powinna się różnić infrastruktura dla rowerów od chodnika to kolor kostki. 

Projekt przebudowy także dziwi nieco zakresem. Po prawej stronie zwraca uwagę pewien uskok w linii zakresu projektu, choć jezdnia została tam wymieniona to chodnik i droga dla rowerów już nie. Dlaczego? Bo tam wcześniej istniał wjazd do nieistniejących już ogródków działkowych. Zamiast wykorzystać okazję do likwidacji uskoków poprzecznych... to zostawiono to fatalne rozwiązanie na kolejne lata.  

DrewnowskaWlokniarzyProjekt

Według informacji z przetargów, już w 2020 roku przygotowano projekt przebudowy. Firmą odpowiedzialną za ten projekt, była SIEMBUD Marta Siemińska z Koluszek.  To dane tej pani mgr inżynier widnieją pod sporządzonym dwa la temu projektem. Data jest o tyle ważna, że pozwala zrozumieć, że dwa zarządzenia prezydent Łodzi były wówczas znane od kilku lat. 
Pierwszym było zarządzenie z 2009 roku w sprawie wprowadzenia "Wytycznych do planowania, projektowania i utrzymania dróg rowerowych w Łodzi", drugim natomiast nr 7120/VII/17 z 20 października 2017 w sprawie wprowadzenia "Łódzkiego standardu dostępności". W obu tych dokumentach, na bazie których muszą być ogłaszane i rozstrzygane wszelkie przetargi dotyczące prac drogowych w Łodzi, są informacje dotyczące jak należy projektować chodniki i drogi dla rowerów, a także w jaki sposób je separować. 

csm Lodzki Standard Dostepnosci dokument przyjety przez rade miasta z altami do grafik 11 copy 36d753c88a

"Łódzki standard dostępności" wprost podaje tego typu rozwiązanie jako "dopuszczalne, ale niezalecane". Zatem skoro już projektant zdecydował się na taki przebieg drogi dla rowerów w sąsiedztwie chodnika, winien zastosować odpowiednią separację. Pasy wyłożone kostką o innej gramaturze mają służyć zarówno osobom jadącym na rowerze jak i przede wszystkim osobom z problemami wzroku - dzięki różnicy struktury podłoża bez trudu można zorientować się, że przekroczyło się granicę. To nie jest nowe rozwiązane, w Łodzi stosuje się je od przeszło dekady! Jest to tak samo powszechne jak to, że droga dla rowerów ma być wykonana z nawierzchni bitumiczne (asfaltowej). 

Zatem jak należy wytłumaczyć fakt, że na tym nowym odcinku zbudowanej od nowa drogi dla rowerów, nie zastosowano żadnego fizycznego rozgraniczenia powierzchni przeznaczonej dla pieszych od tej dla rowerzystów?  

DrewnowskaWlokniarzy1

Część przeznaczoną dla pieszych nie dzieli żadna znacząca granica od przestrzeni przewidzianej dla rowerów. 

DrewnowskaWlokniarzy2

Krawężnik ani nie jest wykonany z innego budulca, nie zmienia wysokości drogi dla rowerów i chodnika, a już z całą pewnością nie ma wymaganej szerokości "minimum 30 cm". 

DrewnowskaWlokniarzy3

Tak istotnych elementów nie uwzględniono nawet na tak newralgicznej przestrzeni jaką jest skrzyżowanie gdzie krzyżują się drogi pieszych i rowerzystów. 

DrewnowskaWlokniarzy4

Zwróciliśmy się z prośbą o wyjaśnienia do Zarządu Inwestycji Miejskich. Oto odpowiedź 

odpZIM

Wynika z niej, że inwestycja ta nie została dokończona i czeka nas naprawa nieprawidłowo wykonanej separacji drogi dla rowerów od chodnika. 

AKTUALIZACJA
Roboty zostały zlecone do wykonana w terminie niezwłocznym. 

DrewnowskaWlokniarzyPodzial

 

{hb}