Droga dla rowerów na fragmencie ul. Drewnowskiej ma połączyć istniejący już przejazd przez al. Włókniarzy i drogami dla rowerów, oraz al. Unii. Najważniejsze, że piesi i rowerzyści zyskają wygodną przeprawę pod wiaduktem kolejowym nad ul. Drewnowską 

Droga dla rowerów połączy al. Unii z al. Włókniarzy. Zarząd Dróg i Transportu w ogłoszonym przetargu zamówił remont nawierzchni ulicy oraz chodnika po stronie wschodniej w al. Unii Lubelskiej na odcinku od ul. Konstantynowskiej do ul. Drewnowskiej oraz budowę drogi rowerowej oraz chodnika w ciągu ul. Drewnowskiej na odcinku od al. Włókniarzy do ul. Solec.
Roboty drogowe obejmują: budowę drogi rowerowej wraz z chodnikiem, budowę wyniesionych przejść dla pieszych.

Warto wspomnieć, że o potrzebie wybudowania tej właśnie drogi dla rowerów niechaj świadczy fakt, że w zeszłorocznym głosowaniu na budżet obywatelski, na projekt wybudowania rowerówki łączącej al. Włókniarzy i al. Unii głosowało ponad 2600 osób (projekt ogólnomiejski) oraz 600 (projekt dzielnicowy)!  

Od skrzyżowania z ul. Solec, skrzyżowanie z al. Unii. Projekt budowlany.

Droga dla rowerów na wysokości skrzyżowania z ul. Towarową oraz Zimną.

Droga dla rowerów pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Zana i al. Włókniarzy.