Zarząd Dróg i Transportu ogłosił przetarg na aktualizację projektu ul. Dąbrowskiego. W planach ma znaleźć się także droga rowerowa

Do 28 sierpnia 2013 roku ZDiT czeka na oferentów, aby złożyli oferty w przetargu pod nazwą: "Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę układu drogowo-torowego w ul. Dąbrowskiego na odcinku od al. Rydza-Śmigłego do ul. Rzgowskiej”. Projekt podzielony jest na czterech części, w każdej można znaleźć element rowerowy: 

  1. odcinek Rzgowska – Łomżyńska: dwukierunkowa droga rowerowa (szer. min. 2 m) + chodnik; (należy zaproponować rozwiązanie polegające na włączeniu drogi rowerowej w ul. Rzgowską w sposób umożliwiający pokonanie przez cyklistę skrzyżowania bez konieczności zsiadania z roweru).
  2. odcinek Łomżyńska – Kilińskiego: dwukierunkowa droga rowerowa (szer. min. 2 m) + chodnik 
  3. odcinek Kilińskiego – Kraszewskiego: dwukierunkowa droga rowerowa (szer. min. 2 m) + chodnik trójdzielny (szer. wynikowo do elewacji).
  4. odcinek Kraszewskiego – Śmigłego-Rydza: dwukierunkowa droga rowerowa (szer. min. 2 m) + chodnik; na odcinku Podgórna - al. Śmigłego-Rydza zaprojektować po północnej stronie torowiska ciąg pieszo-rowerowy, co wynika z lokalnego przewężenia pasa drogowego na wysokości posesji przy ul. Dąbrowskiego nr 38.

Tym razem pamiętano o rowerzystach na skrzyżowaniach dróg podrzędnych. Na pasach do lewoskrętu oraz na wlotach podporządkowanych do kierunku głównego dodatkowo zastosować pętle indukcyjną wykrywającą rowery oraz motocykle, zlokalizowaną bezpośrednio za pętlą 4x2m umieszczoną przy linii warunkowego zatrzymania o wymiarach: 0,5x2,5m (skośną, dłuższy bok pod kątem 45° do osi jezdni. 
Do detekcji rowerów w obrębie przejazdów rowerowych zastosować detektory mikrofalowe oraz dodatkowo przyciski zgłoszeniowe (awaryjnie).

Wygrany oferent będzie miał sporo czasu, gdyż na wykonanie zamówienia ma czas do 30 kwietnia 2014 roku.