Budowa drogi dla rowerów wzdłuż al Bandurskiego trwa już kilka miesięcy. Początkowo prace szły bardzo sprawnie, niestety nie udało się skończyć na czas. A teraz jeszcze taki kwiatek

Od samego początku śledzimy postępy w budowie drogi dla rowerów wzdłuż al. Bandurskiego. Jeszcze na etapie planowania mieliśmy okazję spotkać się z urzędnikami i przekazać im nasze uwagi. Z perspektywy czasu można powiedzieć, że i tak nasze uwagi nie zostały wzięte pod uwagę, zaś efekt finalny odbiega nawet od tego co Zarząd Inwestycji Miejskich zamówił! 

Warto zwrócić uwagę na skrzyżowanie al. Bandurskiego z ul. Wróblewskiego. Tu na mapie jeszcze przed wybudowaniem przystanku autobusowego i drogi dla rowerów. 

Już wówczas było tu dość ciasno, piesi idący do przejścia dla pieszych szli 3-metrowym chodnikiem. Ale od tego czasu powstał tu przystanek autobusowy, który generuje dodatkowy ruch pieszych. Do tego doszła teraz droga dla rowerów plus jej odnoga w postacie przejazdu dla rowerów na drugą stronę jezdni. 

Zobacz film na którym widać to skrzyżowanie (od 33 sekundy). Film z połowy kwietnia, a od tego czasu niewiele się zmieniło. 

Dokumentacja projektowa która prezentujemy poniżej jasno pokazuje, że (na dole obrazu w środkowej części) po północno-wschodniej stronie skrzyżowania z ul. Wróblewskiego, droga dla rowerów jest prosta zaś przestrzeń dla pieszych jest wystarczająca. 

Dokumentacja projektowa załączona do przetargu na wykonanie prac. To zamówił ZIM

Tymczasem będą dwa tygodnie po terminie oddania prac, mamy sytuację sprzeczną z zamówieniem. Jeśli nawet przyjąć, choć trudno zrozumieć czym kierowano się w takiej sytuacji, że jest to uzgodnione z urzędnikami, to mamy tu do czynienia z kolizją z prawem (brak zachowanej skrajni).

Stan na 13 czerwca 2017

Poza samą zmianą przebiegu rowerówki, niedochowaniem skrajni, dokonano czegoś jeszcze dziwniejszego! Zamiast zbudować drogę dla rowerów zgodną z przepisami (mówią o minimum 200 cm szerokości) z planowanych w tym miejscu 250 cm szerokości prostej drogi, zbudowano zawijasa, którrego szerokość jest niemal o metr węższa od planów, a o 35 cm mniej o minimum zapisanego w przepisach. 

Bandurskiego165

Wysłaliśmy w tej sprawie pismo do ZIM z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji wraz z sugestią naprawienia niebezpiecznego miejsca. 

AKTUALIZACJA
23 czerwca dyrektor ZIM Katarzyna Mikołajec podpisała pismo, które zostało nam dostarczone pocztą eletroniczną 26 czerwca 2017. Poniżej prezentujemy jego treść i już zapowiadamy dalsze kroki! 
ZIMbandurskiegoOdp

Zamiast naprawić ten fatalny błąd, ZIM pozwala na dokończenie tego bubla. Widać malowania znaków poziomych P-23 (dla przypomnienia link do wymiarów takiego znaka)

Bandurskiegomalowanie

Skrzynka została poprawiona, co nie zmienia faktu że nadal stoi w miejscu gdzie powinna biec droga dla rowerów. 

BandurskiegoSkrzynka

 

AKTUALIZACJA - pismo z 11 lipca

Zarząd Inwestycji Miejskich odpowiadając na pismo przyjął teraz inną interporetację - nie zbudował drogi dla rowerów, tylko ciąg pieszo-rowerowy!
BandurskiegoZIMnieDDR

Odpowiedź taka dziwić może bardzo, gdyż przytoczone przepisy mówią jasno: 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.)

Rozdział 9 Ścieżki rowerowe
§ 47.

  1. Szerokość ścieżki rowerowej powinna wynosić nie mniej niż:
      1)   1,5 m - gdy jest ona jednokierunkowa,
      2)   2,0 m - gdy jest ona dwukierunkowa,
      3)   2,5 m - gdy ze ścieżki jednokierunkowej mogą korzystać piesi.

W związku z zaistniała sytuacją, zwróciliśmy się do ZIM z prośbą o korektę drogi dla rowerów i wybudowanie jej zgodnie z pierwotnym projektem. Dodatkowo sprawę zgłosiliśmy do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. 

 

AKTUALIZACJA - pismo z 1 sierpnia 2017

Z pisma jakie otrzymaliśmy z ZIM wynika, że w ciągu miesiąca jednak nastąpi korekta geometrii. 

ZIMbandurskiegoOdpKorekta

AKTUALIZACJA - 28 sierpnia 2017 

ZIM wykonał coś co znowu nie jest zgodne z przepisami. Szerokość drogi dla rowerów trzyma minimalne parametry - 2 metry, ale teraz znowu nie ma zachowanej skrajni. 
Bandurskiego skrzynska przesuwana

Bandurskiego skrzynska przesuwana skrajnia

{hb}