Droga dla rowerów wzdłuż ul. Armii Krajowej na Retkini