Budowa brakującego odcinka drogi dla rowerów łączącej Teofilów z resztą siecią rowerową w Łodzi. Trochę szkoda, że rowerówka skończy się tylko na skrzyżowaniu z ul. Traktorową

Mający zaledwie 600 metrów odcinek zaczyna się przy skrzyżowaniu z ul. Traktorową i kończy przy ul. Bielicowej, gdzie podpina się pod istniejący od ponad roku fragment drogi dla rowerów biegnącej wzdłuż ul. Aleksandrowskiej i ul. Limanowskiego aż do al. Włókniarzy.

Niestety, przy okazji niedawno przeprowadzanej modernizacji peronu przystankowego nie pomyślano o rowerzystach, przez co póki co droga dla rowerów nie pobiegnie dalej na zachód. A szkoda, bo niewielkim nakładem sił można ją było pociągnąć aż do ulicy Kaczeńcowej. 

Oto fotorelacja 
Front prac zatrzymał się w połowie odcinka pomiędzy ul. Traktorową a ul. Bielicową

Dalej na zachód robotnicy ułożyli już krawężniki

Niestety, niektórymi rowerami obecnie tutaj jeździć się nie da

Udało się w ładny sposób uniknąć wycinki drzew. Pozostaje obawa jak z doświetleniem tego miejsca?

Walorem tej modernizacji jest już istniejące oświetlenie.

Separacja następuje na pewnym odcinku przed skrzyżowaniem z jezdnią ul. Traktorowej

Na skrzyżowaniu z ul. Traktorową jeszcze nic nie zrobiono. Ale ten chodnika także się zmieni.

Niestety, przy okazji remontu peronów przystankowych po zachodniej stronie Traktorowej, nie pomyślano o rowerzystach.

Na granicy remontowanego odcinka wykonano coś takiego.

Miejsca jest wystarczająco dużo, aby ulokować tutaj także asfaltową rowerówkę.

A w dalszej perspektywie jest szeroka asfaltowa alejka, która bez problemu mogłaby się stać drogą dla rowerów i chodnikiem obok (nawet bez modernizacji)

{hb}