Urząd Miasta Łodzi zaprezentował koncepcję dla ul. Aleksandrowskiej. Głównym komponentem przebudowy ma być torowisko, ale ulec poprawie ma także układ rowerowy, którego nie uwzględniono w przeszłości budując tę szeroką arterię

"Przygotowane i omówione dokumenty posłużą do przetargu na wybór wykonawcy przebudowy wskazanych tras tramwajowych. Inwestycje realizowane będą w systemie "zaprojektuj i wybuduj" i możliwe są do wykonania do 2027 r. przy udziale środków zewnętrznych w ramach nowej perspektywy unijnej. 

Koncepcja zakłada modernizację ok. 3 km torowiska w technologii zielonej, modernizacji zasilania poprzez montaż nowych słupów w międzytorzu, modernizacji układu zasilania i dwóch podstacji trakcyjnych Warecka i Szczecińska. Lokalizacje przystanków zostały zoptymalizowane pod kątem możliwości zapewnienia wygodniejszych przesiadek, a także optymalnej pracy sygnalizacji świetlnej. Rozbudowana zostanie pętla Teofilów o dodatkowe miejsca postojowe dla tramwajów. Przystanki tramwajowej w rejonie ulicy Szczecińskiej zostaną ulokowane po wschodniej stronie przy torach szlakowych, aby z jednego miejsca była możliwość wsiadania do każdej linii tramwajowej. Przebudowana zostanie krańcówka Żabieniec. Zmieniona zostanie jej geometria, która pozwoli aby tramwaj wjeżdżający na pętlę nie blokował tramwaju jadącego na wschód. Powstaną perony dla wysiadających co skróci czas na przesiadkę do autobusu lub pociągu. Na wiadukcie również powstaną dwa nowe przystanki tramwajowe, które skrócą czas i odległość na przesiadki. Dobudowane zostaną nowe chodniki i przejścia dla pieszych. Jednocześnie planowana jest budowa nowej kładki pieszo-rowerowej, która pozwoli na poszerzenie miejsca na komunikację w obrębie wiaduktu.

Po zachodniej stronie stacji Łódź Żabieniec powstanie węzeł autobusowy, który pozwoli na uruchomienie linii dowożącej z głębi osiedla bezpośrednio do dworca kolejowego. Wraz z układem dróg, powstanie także parking dla rowerów i samochodów. Po analizie ruchowej, przepisów i pracy sygnalizacji świetlnej zrezygnowano z budowy pasa autobusowo-tramwajowego w ciągu torowiska. Ulokowanie go po południowej stronie pasa drogowego jest skomplikowane w programach sygnalizacji świetlnej, co wydłużyłoby znacząco czas całego cyklu sygnalizacji świetlnej, prowadząc do zmniejszenia wydolności skrzyżowań.

Na całej długości ulicy Aleksandrowskiej, po obu jej stronach, przewidziano drogę rowerową lub ciąg pieszo-rowerowy w zależności od możliwości terenowych i natężenia ruchu."

 

Najważniejszą zauważalną zmianą jest zaplanowanie drogi dla rowerów nad torami kolejowymi, w miejscu gdzie obecnie jest tak wąsko że piesi i rowerzyści muszą poruszać się gęsiego. Dodatkowo zaplanowano doprowadzenie drogi dla rowerów do przystanku kolejowego Łódź Żabieniec. 

AleksandrowskaProjekt 01

Zmieni się także skrzyżowanie z ul. Warecką, przy której zaplanowano nowy (czwarty) przejazd po stronie zachodniej. Dla lepszego skomunikowania rowerowego zaplanowano także wzdłuż ul. Bielicowej dojazd rowerowy do ul. Lipiec Reymontowskich. 

AleksandrowskaProjekt 02

Na skrzyżowaniu z ul. Traktorową mają powstać przejazdy dla rowerów na wszystkich wlotach skrzyżowania. Zaś wzdłuż ul. Aleksandrowskiej w kierunku zachodnim zostanie zbudowana nowa droga dla rowerów i separowany chodnik. 

AleksandrowskaProjekt 03

Na skrzyżowaniu z ul. Kaczeńcową mają zostać zbudowano (lub przebudowane) od nowa cztery przejazdy dla rowerów a także ułatwienia dla rowerzystów do wjeżdżania z jezdni - od południa z za pomocą drogi dla rowerów, od północy połączenie z pasami ruchu dla rowerów, które już tam zostały stworzone. 

AleksandrowskaProjekt 04

Na skrzyżowaniu z ul. Szparagową i Rydzową zbudowane zostaną trzy brakujące przejazdy dla rowerów umożliwiające dostanie się na stronę północną ul. Aleksandrowskiej. 

AleksandrowskaProjekt 05

Samo skrzyżowanie z ul. Szczecińską jest objęte osobnym opracowaniem, które szczegółowo opisaliśmy w oddzielnym artykule (kliknij)