Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Aleksandrowskiej połączy istniejący fragment nad wiaduktem drogowym nad torami kolejowymi i skrzyżowanie z ul. Warecką, a istniejącymi pasami ruchu w ul. Grabieniec oraz budowaną rowerówką w ul. Traktorowej 

 

Mapa pokazująca nowy fragment drogi dla rowerów przy ul. Aleksandrowskiej

Droga będzie szła w śladzie dotychczasowego chodnika. Daje to korzyści w postaci gotowego już oświetlenia tego szlaku przez znajdujące się tam latarnie. Dodatkowo skorzystają także piesi, którzy będą mieli odnowiony chodnik. 

Na całym odcinku droga dla rowerów będzie wykonana z asfaltu, planowane jest na niewielkim fragmencie utworzenie ciągu pieszo-rowerowego.