19 września 2021

Budowa brakującego odcinka drogi dla rowerów łączącej Teofilów z resztą siecią rowerową w Łodzi. Trochę szkoda, że rowerówka skończy się tylko na skrzyżowaniu z ul. Traktorową

Ruszyła budowa drogi dla rowerów w ul. Aleksadrowskiej na odcinku łączącym istniejącą rowerówkę i powstającym systemem rowerowym na osiedlu Teofilów 

Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Aleksandrowskiej połączy istniejący fragment nad wiaduktem drogowym nad torami kolejowymi i skrzyżowanie z ul. Warecką, a istniejącymi pasami ruchu w ul. Grabieniec oraz budowaną rowerówką w ul. Traktorowej